Najnowsze wydanie 34

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 34

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Program łagodzenia skutków klęsk żywiołowych

IMG 5342

 

Wartość 20 projektów – dotyczących rozbudowy infrastruktury koniecznej do wzmocnienia ochrony mieszkańców przed skutkami groźnych zmian klimatycznych (głównie powodzi) oraz zakupu sprzętu dla służb ratowniczych i rozbudowy systemów monitorowania – to prawie 210 mln zł, z czego ponad 137 mln zł pochodzić będzie z unijnej dotacji. Umowy o dofinansowanie w tej sprawie podpisali marszałkowie województwa pomorskiego: Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski.

 

Znaczące będą efekty realizacji wspomnianych inwestycji: blisko 973 tys. osób objętych zostanie ochroną przeciwpowodziową, powstaną zbiorniki małej retencji o pojemności przekraczającej 271 tys. m3, zakupionych zostanie 1631 sztuk nowego specjalistycznego sprzętu dla 81 jednostek służb ratowniczych, a także 7 systemów monitorowania zagrożeń i wczesnego ostrzegania.

 

Umowy zostały podpisane z 19 beneficjentami: gminami Brusy i Bytów, gminą miejską Chojnice, gminą miasta Gdańska, gminami Gniewino, Kartuzy, Kobylnica, gminą miejską Kościerzyna, gminą miastem Lębork, miastem Malbork, gminami Potęgowo, Pruszcz Gdański, gminą miasta Pruszcz Gdański, gminami Ryjewo, Sierakowice, powiatami gdańskim, kartuskim, bytowskim, Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej.

 

O pilnej konieczności wykonania inwestycji w infrastrukturę i sprzęt niezbędny do zabezpieczenia mieszkańców Pomorza przed klęskami żywiołowymi dobitnie świadczą niedawne wydarzenia, które miały miejsce na terenie powiatów bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego i kościerskiego. Efektem silnej wichury i obfitych opadów deszczu były ofiary w ludziach, zniszczenie tysięcy hektarów lasów oraz ogromne straty majątkowe poniesione przez mieszkańców Pomorza.

 

Zagrożenia naturalne i klęski żywiołowe, m.in. huragany i wichury, powodzie, mrozy, długotrwałe susze i pożary, gwałtowne opady i wyładowania atmosferyczne, są nieuchronne. Władze gmin i służby ratownicze muszą być gotowe do szybkiego i sprawnego reagowania. Wyposażenie gmin w nowoczesną aparaturę alarmową pozwoli na czas, skutecznie informować mieszkańców o zbliżającym się niebezpieczeństwie i akcjach planowanych przez jednostki służb ratowniczych. Inwestycje te znacząco wpłyną na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacji zagrożenia, przyczynią się do minimalizowania i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. Zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych i budowa nowych zapobiegnie skutkom ewentualnych powodzi.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl