Najnowsze wydanie 37

 

Magazyn Pomorski 37/2018 wydanie online 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

VII Europejski Kongres Finansowy Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku

Solidarność podatkowa na świecie i w UE

Od lewej: Markus Meinzer, dyrektor Tax Justice Network, Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennik Gazeta Prawna, Philip Baker QC, profesor wizytujący Oxford University.

 

5-7 czerwca 2017, w hotelu Sheraton w Sopocie spotkali się przedstawiciele sektora finansowego, świata polityki oraz eksperci ds. gospodarczych. Podczas debat dyskutowano o wyzwaniach stojących przed rynkiem światowym dziesięć lat po kryzysie finansowym.

 

Wramach EKF poruszano kwestie związane z solidarnością podatkową, polityką monetarną, stabilnością sektora bankowego. Unikanie podatków przez wielkie korporacje to problem, z którym muszą zmierzyć się wszystkie kraje na całym świecie. Bez wzajemnej solidarności nie ma szans na wygraną z potężnymi interesami tych, którzy uciekają do rajów podatkowych. Ocena kondycji gospodarczej Europy jest kłopotliwa, a to utrudnia bankom centralnym prowadzenie polityki monetarnej. Pakiet stymulacyjny Europejskiego Banku Centralnego działa, ale rynek pracy jest kruchy, a wzrost gospodarczy jest wciąż na niskim poziomie. W obliczu tych wyzwań „Rekomendacje” wypracowane przed kongresem i w trakcie jego trwania przez kilkudziesięciu specjalistów są wartościową wskazówką na najbliższe lata.

 

Poland Capital Summit

 

Oprócz regularnych debat w ramach EKF pierwszy dzień rozpoczęto nowym cyklem Poland Capital Summit, na którym dyskutowano o atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz o roli kapitału zagranicznego w tworzeniu zrównoważonej gospodarki. Największymi wyzwaniami dla naszego kraju okazało się według prelegentów: starzejące się społeczeństwo, pogarszająca się struktura wydatków publicznych oraz zmniejszający się napływ funduszy unijnych.

 

Debata wieczorna odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności. Uczestnicy z Sopotu na teren Stoczni Gdańskiej przepłynęli dwoma promami Żeglugi Gdańskiej. Na miejscu rozmawiano o napływie imigrantów, sytuacji na Ukrainie, pomocy dla Grecji i Włoch oraz o wsparciu udzielonym krajom spoza strefy Euro. Najbardziej krytycznie odniesiono się do decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu UE, została ona zinterpretowana jako zerwanie solidarności z resztą Unii.

 

Polska bankowość z najnowszymi technologiami

 

Przyszłość sektora finansowego, czyli polityka banków centralnych, rosnące wymagania wobec instytucji finansowych oraz rozwój nowych technologii zdominowały dzień drugi. Szybki rozwój płatności bezstykowej, to dowód na to, że Polska jest przykładem na skalę globalną, jak sprawnie wprowadzać i korzystać z nowych technologii. Mimo że klienci chętnie przyswajają nowe rozwiązania, to jednak polskie firmy FinTech nie planują międzynarodowego podboju i ograniczają się tymczasem do rodzimego rynku.

Uczestnicy wtorkowych debat mieli również okazję poruszyć kwestie związane z udziałem kobiet w biznesie. W dyskusji: „Udział kobiet w zarządzaniu, to droga do wyższej efektywności, a nie sprawiedliwości”, poruszony został problem barier stojących na drodze do tego, by kobiety mogły częściej pełnić funkcje kierownicze.

 

Prowadząca Monika Zamachowska

Monika Zamachowska, prowadząca panel.

 

Trzeba odbudować zaufanie do banków

 

Jednym z najważniejszych tematów podczas trzeciego, ostatniego dnia EKF, była kwestia budowy właściwych relacji pomiędzy bankami i ich klientami. Zaniedbania w tym zakresie są już definiowane jako osobna kategoria ryzyka. Ten problem na polskim gruncie dał o sobie znać w ostatnich latach przede wszystkim z powodu proponowania klientom nieadekwatnych dla nich produktów finansowych, w tym kredytów hipotecznych denominowanych w walutach zagranicznych. Banki, dostrzegając ten problem, wprowadzają specjalne szkolenia dla swoich pracowników i jeszcze dokładniej monitorują relacje z klientami, jednak cała odpowiedzialność nie może spoczywać tylko po jednej stronie. Bank zapewnia rzetelną i wyczerpującą informację, ale klient też musi być odpowiedzialny za swoje finansowe decyzje.

 

Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw również była w centrum debaty na temat współpracy z sektorem bankowym i instytucjami państwowymi. Wśród instytucji rządowych, nakierowanych bezpośrednio na wsparcie dla sektora MŚP, ważne miejsce zajmuje Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który uruchomił projekt PFR Ventures. Nowy podmiot ma w planie udzielanie wsparcia spółkom na każdym etapie rozwoju. Będzie działał jak „fundusz funduszy”, inwestujący w perspektywiczne przedsięwzięcia. Młodzi naukowcy szukający szans na skomercjalizowanie swoich pomysłów mogą z kolei poszukać szansy w NCBiR. Natomiast w PAIiH oraz KUKE pomocy mogą szukać przedsiębiorcy, którzy chcą się rozwijać na rynkach zagranicznych.

 

Poland Capital Summit nr2

Od lewej: Vazil Hudák, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Debora Revoltella, dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Carlos E. Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie, Europę i Azję Centralną.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl