Najnowsze wydanie 33

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Bezpieczeństwo w sieci

3

Oprócz wiedzy ogólnej w zakresie cyberzagrożeń, związanej z codziennym użytkowaniem rozmaitych urządzeń elektronicznych i innych udogodnień informatycznych, powszechnie funkcjonujących w XXI wieku, istnieje niska świadomość tych zagrożeń. Skutkiem tego duża część osób nie wdraża właściwych narzędzi i procedur bezpieczeństwa w swoich przedsiębiorstwach.

 

Mając to na uwadze, organizacja Pracodawcy Pomorza wspólnie z Pomorskim Klastrem ICT Interizon i Olivia Business Centre zorganizowali konferencję pod nazwą „Bezpieczeństwo w sieci = bezpieczny biznes” przeznaczoną dla praktyków biznesu oraz specjalistów z branży IT, jak również wszelkiego rodzaju zabezpieczeń. Wydarzenie objęli patronatem honorowym: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz generalna inspektor danych osobowych Edyta Bielak-Jomaa. Patronat prasowy nad konferencją objęła redakcja „Magazynu Pomorskiego”.

 

Celem konferencji było określenie zagrożeń dla prowadzących działalność gospodarczą, wynikających z aktywności przedsiębiorców w cyberprzestrzeni, jak również zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, z którymi przedsiębiorcy mogą mieć do czynienia w praktyce prowadzonej działalności.

 

Obszar cyberbezpieczeństwa cechuje olbrzymi potencjał rozwojowy. Jego globalna wartość przekracza już kwotę 100 miliardów dolarów. Optymalna współpraca sektora państwowego z prywatnym może przynieść polskiej gospodarce miliony złotych zysku, pod warunkiem, że uda się wcielić w życie przemyślany i skoordynowany plan działania. Nie obejdzie się bez szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, dedykowanych przedsiębiorcom, nierzadko prezentujących nikłą wiedzę na temat zaawansowania ataków ze strony sieciowych przestępców, którzy każdego dnia czyhają na ich mienie, szukając luk i uchybień w sieciowym środowisku.

 

Cyberbezpieństwo jest ogromnie pojemną tematyką, coraz bardziej złożoną i skomplikowaną. Wypadkową naturalnego rozwoju technologii jest stale poszerzający się wachlarz narzędzi służących do przeprowadzania wyjątkowo wymyślnych, przebiegłych włamań.

 

Problematyka konferencji obejmowała tematy m.in. dotyczące aspektów gromadzenia i ochrony danych osobowych, używania rozmaitych urządzeń mobilnych w obszarze przedsiębiorstwa i poza nim, wad i zalet dotyczących stosowania kart płatniczych. Wsparcia merytorycznego udzieliły firmy realizujące każdego dnia zadania dotyczące monitoringu i wprowadzania strategii rozwojowych pod kątem właściwego przygotowania przedsiębiorstw do prowadzenia zdywersyfikowanej działalności sieciowej.

 

Po zakończeniu części wstępnej konferencji, prowadzonej przez Jerzego Zakrzewskiego, pełnomocnika zarządu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego „Pracodawców Pomorza”, a później przez Izabelę Disterheft, prezes zarządu Pomorskiego Klastra ICT Interizon oraz wiceprezesa Jarosława Parzuchowskiego, nastąpiło wystąpienie Marcina Stefańskiego, dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a później Pawła Makowskiego, radcę generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

 Całe spotkanie zostało podzielone na trzy, wzajemnie uzupełniające się bloki tematyczne. Pierwszy był poświęcony prawnym aspektom ochrony danych osobowych (w tym procesowi gromadzenia takich danych), w kontekście nowych uregulowań prawnych, w tym dyrektywy RODO. Wystąpili prelegenci: Tomasz Grzegorzewski z Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic, prezes zarządu Monolit IT Tomasz Ostaszewski, a także regionalny dyrektor sprzedaży Leadenhall Polska – Lloyd’scoverholder Tomasz Domalewski.

 

7

 

Drugą część panelu poprowadziło trzech praktyków: dyrektor Biura Bezpieczeństwa Fizycznego i Rozwoju Technologii PKO BP SA Witold Sudomir, software developer Paweł Lewandowski z OneGini i Artur Barankiewicz, kierownik Wydziału Zarządzania Ofertą i Usługami ICT Orange Polska. Rozwinęli oni problematykę zagrożeń płynących z rachunkowości elektronicznej, w tym przestępstw dotyczących kart płatniczych i samych rachunków bankowych oraz poruszyli kwestie prawidłowego zabezpieczeniea danych firmowych i zagrożeń wynikających z magazynowania danych w tzw. chmurze.

 

Konferencję zwieńczyła część poświęcona rozmaitym przykładom zagrożeń generowanych przez osoby, które nie postępując zgodnie z przyjętymi klauzulami bezpieczeństwa, mogły narazić na znaczne straty finansowe swoją działalnoś gospodarczą. Tę tematyką omawiali: Paweł Maziarz, IT Security Architect z firmy Sevenet sp. z o.o. oraz Sebastian Barwikowski z ITMORE sp. z. o.o.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl