Najnowsze wydanie 33

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Program Inkubator Inno

Inkubator

 

Efektem współpracy trzech największych pomorskich uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i uczelnianych centrów transferu technologii, jest uzyskanie dofinansowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prace przedwdrożeniowe w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.

 

Wniosek o dofinansowanie złożyło konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka celowa PG Excento sp. z o.o. Uzyskane środki pozwolą prowadzić przedsięwzięcia przedwdrożeniowe, promowa osiągnięcia pomorskich naukowców oraz wzmocnić współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym. Łączny budżet projektu wynosi 3 750 tys. złotych.

 

Podczas wspólnych spotkań naukowców z przedstawicielami biznesu przedstawiane będą oferty technologiczne, wyniki badań naukowych czy usług badawczych. Dla przedstawicieli biznesu będzie to okazja do zapoznania się z ofertą uczelni. Z kolei przedsiębiorcy będą mieli możliwość przedstawienia swoich potrzeb dotyczących innowacyjnych rozwiązań, co pozwoli na ukierunkowanie prac badawczych poszczególnych zespołów naukowych.

 

Inkubator Innowacyjności+ to przedsięwzięcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

– Współpraca nauki z biznesem jest ważnym czynnikiem, który wspomaga rozwój gospodarki opartej na wiedzy i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do przedsiębiorstw – mówi dr Karol Śledzik, dyrektor Centrum Transferu Technologii UG.

 

– Naszym celem jest udoskonalenie uczelnianych mechanizmów transferu wyników badań naukowych do otoczenia gospodarczego, jak również aktywne stymulowanie współpracy nauka – biznes na różnych poziomach – dodaje Jerzy Buszke, kierownik projektu Inkubator Innowacyjności+ z Politechniki Gdańskiej.

 

– Szeroko rozumiana współpraca środowiska naukowego z przedsiębiorstwami stwarza możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych badań, co znacząco wspiera działania w zakresie innowacyjności i wdrażania ciekawych projektów – stwierdza dr Katarzyna Waligóra-Borek, specjalista Sekcji ds. Innowacji i Transferu Wiedzy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl