Najnowsze wydanie 33

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Doroczne spotkanie konsulów honorowych

008

Honorowy Konsul Królestwa Norwegii Michał Rzeszewicz, Magdalena Pramfelt, Prezydent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce, Honorowy Konsul Republiki Malty Sławomir Kalicki, Ambasador Republiki Malty Natasha Meli Daudey.

 

Spotkania korpusu konsularnego w Domu Uphagena, organizowane przez Stowarzyszenie Konsulów Honorowych w Polsce, nawiązują do prawie stuletniej tradycji spotkań gdańskich kupców, podczas których dzielono dywidendy. Podobnie jak wówczas, tak i obecnie, rozmowy podczas spotkań dotyczą pomyślności Gdańska i Pomorza oraz relacji międzynarodowych. W obrębie tych ostatnich honorowi konsulowie odgrywają ważną rolę. Pierwsze placówki prowadzone przez honorowych konsulów powstały w Gdańsku już w XVII wieku, a powołały je Francja i Niderlandy. Aktualnie status konsula honorowego określają postanowienia konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 roku. 

 

W tegorocznej uroczystości wzięły udział osobistości świata polityki, kultury, nauki i gospodarki. Głos zabrali  wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz wicemarszałkowie województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski.
 

Jak poinformowała pani ambasador Natasha Meli Daudey, prezydencja Malty koncentruje się na sześciu kluczowych obszarach: migracji, jednolitym rynku, bezpieczeństwie, włączeniu społecznym, sąsiedztwie Europy i sektorze morskim. Priorytety prezydencji maltańskiej odzwierciedlają konieczność przywrócenia zaufania do UE, potrzebę dialogu i refleksji nad jej przyszłością oraz znaczenie kwestii związanych z migracją, bezpieczeństwem i gospodarką.

 

022

Od lewej Wiesław Byczkowski wicemarszałek województwa pomorskiego, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu RP.

 

053

Przemawia Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

 

077

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl