Najnowsze wydanie 34

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 34

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

To był kolejny dobry rok gdyńskiego portu.

2017.02.14 fot. T. Urbaniak 008

 

To był kolejny dobry rok gdyńskiego portu. W ubiegłym roku przeładunki towarów w Porcie Gdynia wzrosły do poziomu 19 536,2 tys. ton (+ 7,4% w porównaniu do 2015 r.) Jest to pobicie kolejnego rekordu poziomu przeładunków osiągniętego poprzednio w 2014 r. (19 405,4 tys. ton). Na przeładunki w 2016 r. składały się: drobnica (58,7%), zboże (20,9%), węgiel i koks (7,6%), ropa i przetwory naftowe (6,8%), drewno, stanowiące łącznie 0,4% masy ładunkowej.

 

Według wstępnych danych sprawozdania finansowego zysk netto Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA za 2016 r. przekroczył 60 mln zł. To wynik o ponad 31% wyższy niż przed rokiem.

 

Miała na to wpływ stale rozbudowywana i unowocześniana oferta powierzchni składowych oraz magazynowych. Zaowocowało to zwiększeniem przychodów z usług najmu, a większa liczba zawinięć wpłynęła na przyrost przychodów z opłat portowych. Do poprawy wyników przyczynił się również wzrost kursu euro i dolara oraz rekordowy przeładunek paliw, co wiązało się z uszczelnieniem obrotu paliwami w Polsce i zwiększeniem importu oleju napędowego w następstwie wejścia w życie przepisów „pakietu paliwowego”.

 

Ogółem sprzedaż w 2016 r. wzrosła o 10%, a zysk operacyjny zwiększył się o 38% – do 44 mln zł. Systematycznie rosnący wskaźnik EBITDA – wynoszący w 2016 r. blisko 100 mln zł – świadczy o zdolności ZMPG SA do generowania środków na inwestycje z podstawowej działalności, które dzięki uzupełnieniu przez fundusze unijne, stanowią główne źródło finansowania programu modernizacji i rozwoju Portu Gdynia.

 

2017.02.14 fot. T. Urbaniak 003

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl