Najnowsze wydanie 32

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 32

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Kongres VIVA HEALTH FUTURE Innowacyjne rozwiązania – szansą rozwoju medycyny

 DSC8399a

Dr Violetta Szycik wraz z profesorami Andrzejem Zielińskim z PG oraz Andrzejem Wojtowiczem z OSIS otwierają kongres.

 

 

Blisko 200 uczestników z różnych ośrodków klinicznych i akademickich wzięło udział w Kongresie Naukowym VIVA HEALTH FUTURE pod hasłem: „Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych”. Kongres jest kontynuacją dorocznych seminariów naukowych Zespołu Naukowo-Badawczego PGV, Politechniki Gdańskiej i European Dental Implant Institute Vivadental, podczas których prezentowane są dokonania wspólnie realizowanych projektów.

 

Kongres odbył się w sopockim hotelu Sheraton. Jego współorganizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. W przygotowanie spotkania włączyli się również nauczyciele akademiccy oraz studenci Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obradom przysłuchiwało się wiele znanych osobistości, w tym posłanka Henryka Krzywonos, prezydent Pracodawców Pomorza dr Zbigniew Canowiecki oraz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych dr Andrzej Sokołowski. W wykładach i dyskusjach brali udział naukowcy z całego kraju, tworzący, popularyzujący i wykorzystujący najnowocześniejsze technologie w leczeniu pacjentów w wielu dziedzinach medycyny.


Zdrowie to ta dziedzina, która dla każdego z nas będzie zawsze najważniejsza. Chodzi jednak o dużo więcej, bo w efekcie skali, to problem odnoszący się do całego społeczeństwa i kondycji naszego kraju. Biorąc pod uwagę prognozy wzrostu liczby zachorowań, szczególnie na choroby cywilizacyjne, jak i wydłużający się okres życia, musimy poszukiwać nowoczesnych rozwiązań i wykorzystania wielkiego potencjału, jakim od lat dysponujemy – powiedział prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, szef Zespołu PGV.

 

Asumptem do zorganizowania kongresu są ostatnie doświadczenia Kliniki VIAVADENTAL, związane z zastosowaniem po raz pierwszy w naszym kraju i jednym z nielicznych na świecie, autoimmunologicznego przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji tkanki kostnej żuchwy i szczęki, stanowiących jeden z kluczowych etapów odbudowy uzębienia pacjentów z oligodoncją, a więc w warunkach ekstremalnie trudnych. Sukcesy w zastosowaniu komórek macierzystych w innych dziedzinach medycyny, jak również potencjał wynikający z technik digitalnych oraz możliwości istniejących w dziedzinie technologii powierzchni i biotechnologii, to nadzwyczajna okazja na wymianę tych doświadczeń w szerokim interdyscyplinarnym spektrum ludzi nauki i klinicystów, na gruncie medycyny i techniki, aby określić szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony wynikające z zastosowania innowacyjnej wiedzy – powiedziała dr n. med. Violetta Szycik, dyrektor naukowy European Dental Implant Institute Vivadental.

 

Młodzi naukowcy i studenci zaznaczyli swoją obecność na etapie organizacji, ale także występując w sesji komunikatowej, na której zaprezentowali swoje ostatnie dokonania. Była to też okazja do integracji akademickiego środowiska Trójmiasta, wykazującego zainteresowania innowacjami, rozwojem i współpracą.

 

Kongres VIVA HEALTH FUTURE 21

Jeden z międzynarodowych akcentów - kuluarowa rozmowa zespołu Vivadental z dyrektorem OSIS ds. edukacji i współpracy międzynarodowej Witoldem Tomkiewiczem i Alessandro Ribollą z firmy I-res, dostawcy technologii hybrydowych do implantologii.

 

Dla nas, jako przyszłych lekarzy, to niezwykle ważne, aby już obecnie wiedzieć, z czym zmaga się praktyka i jakich rozwiązań poszukuje. A także w jaki sposób do tego dochodzić. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym, aby wykonując swój zawód, wiedzieć jak podążać za innowacjami i jak wraz z przyszłymi inżynierami, których poznaliśmy na kongresie, tworzyć najlepsze warunki leczenia dla naszych przyszłych pacjentów  – powiedział Adam Bęben, prezes Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. 

 

Ideą, jaka przyświecała Kongresowi VIVA HEALTH FUTURE, jest interdyscyplinarne, międzybranżowe współdziałanie, angażujące lekarzy i inżynierów oraz świat nauki i biznesu, w celu tworzenia zaawansowanych produktów w medycynie zarówno teraz, jak i w przyszłości. Idea ta będzie kontynuowana, bo kolejny kongres już za niecały rok.

Kongres VIVA HEALTH FUTURE 20

Zespół Vivadental - Małgorzata Ryniec-Walczyńska, Katarzyna Cupryś, Ewa Olszewska, Marta Kędzierska.

 

Kongres VIVA HEALTH FUTURE 17

Od prawej: prof. Andrzej Bereznowski, prof. Andrzej Zieliński, dr Violetta Szycik i Jarosław Szycik.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl