Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Od 100 lat w trosce o warunki pracy Jubileusz Państwowej Inspekcji Pracy

DSC 0094

 

Z okazji jubileuszu stulecia Państwowej Inspekcji Pracy odbyła się konferencja na Politechnice Gdańskiej. Dekret „o urządzeniu i działalności inspekcji pracy” podpisał Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w 1919 roku.

 

Wtrakcie uroczystości na PG pracownicy z co najmniej dwudziestoletnim stażem pracy otrzymali medale okolicznościowe. Gratulacje składali m.in. poseł Janusz Śniadek – przewodniczący Rady Ochrony Pracy, europoseł Anna Fotyga, prof. Sławomir Milewski – prorektor PG, Bogdan Drzastwa – zastępca Głównego Inspektora Pracy. a także partnerzy z województwa pomorskiego współpracujący z Państwową Inspekcją Pracy.

 

W większości wystąpień podkreślano, że praca powinna znajdować się pod stałą ochroną i kontrolą władzy państwowej. Prof. Sławomir Milewski zauważył, że w działalności naukowej Politechniki Gdańskiej szczególne dba się o właściwe warunki pracy. O historii i roli Państwowej Inspekcji Pracy mówił też zastępca Głównego Inspektora Pracy – Bogdan Drzastwa. Zwrócił również uwagę na znaczącą rolę PIP w systemie prawnej ochrony pracy w Polsce, a także na współpracę z organizacjami społecznymi, związkowymi czy uczelniami.

 

Druga część spotkania na Politechnice Gdańskiej miała charakter naukowy. Analizowano społeczny nadzór nad warunkami pracy w Polsce jako wyzwanie na przyszłość oraz dyskutowano o bezpieczeństwie higienie i warunkach ergonomicznych w miejscach pracy. Uczestnicy jubileuszowego spotkania obejrzeli film o działalności Państwowej Inspekcji Pracy i wystawę zatytułowaną „Od wieku na rzecz ochrony pracy”.

DSC 0048


MS

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl