Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Porozumienie GZM i Portu Gdynia PZM chce wspierać obecność firm na rynkach światowych

Wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju sieci transportowej łączącej Metropolię z nadmorskim miastem, wsparcie współpracy firm z GZM z Portem Gdynia, wymiana wiedzy na temat działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie logistyki i transportu – to jedne z głównych punktów podpisanego 27 listopada porozumienia między Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA. Ma ono dotyczyć współpracy przy rozwoju sieci transportowej.

 

„Podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych pomiędzy GZM a ZMPG SA jest ważnym etapem, który pokazuje, że Port Gdynia ciągle się rozwija, nieustannie poszukując innowacyjnych rozwiązań. Mieliśmy już okazję współpracować z GZM w kwestii rozwoju technologii usług dronowych w obszarze infrastruktury krytycznej. Zależy nam na nawiązywaniu współpracy z podmiotami zaangażowanymi w innowacje. Liczymy, że podjęta współpraca, oparta m.in. na wymianie wiedzy o najlepszych praktykach, może stać się w przyszłości zalążkiem nowych wspólnych przedsięwzięć” – komentuje prezes ZMPG Adam Meller.

 

„Chcemy tworzyć dobre warunki na rzecz wspierania inwestorów. Atutem Metropolii jest jej strategiczne położenie na przecięciu szlaków komunikacyjnych Europy oraz rozwinięta infrastruktura transportowa i logistyczna” – tłumaczy Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu GZM. „Bardzo ważne jest pozyskiwanie do współpracy strategicznych w skali Polski partnerów zarządzających kluczowymi węzłami w infrastrukturze transportowej jak Port Gdynia.”

 

Podpisane porozumienie zakłada wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju sieci transportowej – głównie autostrady A1 oraz międzynarodowej linii kolejowej C-E 65. Metropolia oraz Port Gdynia zakładają także wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań i technologii, głównie w dziedzinie transportu i logistyki.


Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym. Specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, czyli na statkach dostosowanych do przewozu pojazdów drogowych i szynowych, w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem, regularne linie żeglugowe bliskiego zasięgu oraz połączenia promowe. Port Gdynia jest ważnym ogniwem VI Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

 

Po 10 miesiącach 2019 roku Port Gdynia przekroczył już granicę 20 mln ton ładunków. W najbliższych latach zwiększa się zdolności przeładunkowe portu. Na sztucznym lądzie przy nabrzeżu Śląskim i Szwedzkim, powstanie głębokowodny Port Zewnętrzny. Zdolności przeładunkowe kontenerów zwiększą się aż o 2,5 mln TEU.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl