Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie Pierwsi pacjenci przyjęci

JB20191129019

 

Umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 podpisano w kwietniu 2017 r. Roboty budowlane rozpoczęto we wrześniu 2017, a inwestycję zakończono w październiku 2019 roku.

 

Od połowy listopada w Centrum Opieki Geriatrycznej przyjmowani są pacjenci. Przy ulicy 23 marca w Sopocie chorzy starsi ludzie znajdują potrzebną im pomoc medyczną i psychologiczne wsparcie. Pacjenci będą przyjmowani na podstawie skierowań lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które będą konsultowane przez zespół specjalistów pracujących w sopockim centrum.

 

Wspólnymi siłami wielu zaangażowanych osób, w tym marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, prezydentów Gdańska – Aleksandry Dulkiewicz, i Gdyni – Wojciecha Szczurka, wszystkich członków Obszaru Metropolitarnego, a przede wszystkim prezes Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie doktor Barbary Gierak-Pilarczyk, zbudowano w Sopocie nowoczesny szpital przeznaczony do pomocy i leczenia starszych mieszkańców Sopotu i metropolii trójmiejskiej.

 

JB20191128017


Decyzję o realizacji inwestycji podjął Zarząd Województwa Pomorskiego. Koszt utworzenia Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie wyniósł ponad 31 mln zł. Projekt sfinansowano ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przeznaczono 20,1 mln zł oraz ze środków Gminy Miasta Sopotu i Pomorskiego Centrum Reumatologicznego – 10,9 mln zł.

 

Jest to pierwszy wysokospecjalistyczny szpital geriatryczny w województwie pomorskim, który w sposób kompleksowy opiekować się będzie osobami starszymi. W szpitalu przy 23 Marca w Sopocie działa oddział geriatryczny stacjonarny sprawujący całodobową kompleksową opiekę medyczną nad chorymi w podeszłym wieku. W strukturze oddziału przewidziano 42 łóżka szpitalne: 17 na oddziale rehabilitacji stacjonarnej oraz 25 łóżek na oddziale geriatrycznym.

 

Dzienny oddział geriatryczny sprawuje opiekę nad samodzielnymi chorymi, którzy ukończyli już 60 lat. Na oddziale psychogeriatrycznym osoby potrzebujące uzyskają wsparcie i pomoc psychiatryczną i psychologiczną. Poradnia Geriatryczna będzie wykonywać świadczenia medyczne w formie ambulatoryjnej. Działają tu także Pracownia Tomografii Komputerowej i Pracownia Rentgenodiagnostyki ogólnej. Pacjenci mają do dyspozycje sale do ćwiczeń pod fachowym okiem specjalistów, a także pełny zestaw aparatury medycznej koniecznej w zabiegach rehabilitacyjnych. Doświadczeni fizjoterapeuci czuwają nad prawidłowym przebiegiem zlecanych przez lekarzy zabiegów.

 

W celu zapewnienia całodobowej opieki nad osobami starszymi i wsparcia ich opiekunów i rodzin projekt przewiduje stworzenie systemu teleopieki, w trakcie której lekarze będą na bieżąco konsultować pacjentów.

 

JB20191128020


Kompleksowa oferta Centrum Opieki Geriatrycznej obejmuje również działania skierowane do rodzin pacjentów. Powołano więc Punkt Konsultacyjny, który będzie prowadził wspierające szkolenia dla rodzin.

 

Stała i kompleksowa opieka medyczna w sopockim centrum oraz właściwa diagnostyka i leczenie są ogromną szansą na poprawę warunków życia wielu starszych osób w naszym regionie. To na pewno jedna z najważniejszych inwestycji medycznych w naszym województwie w mijającym roku, choć w dniu otwarcia centrum słusznie podkreślano, że to zaledwie kropla w morzu potrzeb, bo społeczeństwo się starzeje i po prostu wymaga fachowej wielokierunkowej opieki.


AK

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl