Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Portowa rzeczywistość na wyciągnięcie ręki Port Gdynia w Centrum Nauki Experyment

CSPI0009

Alicja Harackiewicz – dyrektor Centrum Nauki Experyment, wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz i Adam Meller – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Port Gdynia świętował swoje 97. urodziny w Centrum Nauki Experyment. Z tej okazji nastąpiło uroczyste uruchomienie interaktywnych stanowisk – symulatorów edukacyjnych PortMaster. Dzięki innowacyjnej formule interaktywny system przybliża gościom codzienne czynności wykonywane w związku z pracą terminali przeładunkowych oraz ruchem statków w Porcie Gdynia.

 

Korzystający z interaktywnych stanowisk goście mają możliwość odegrania we wciągającej grze symulacyjnej roli sprawnego dyspozytora portu, nadzorującego i kierującego ruchem na jego terenie. Wykonując określone zadania w przestrzeni portowej, zarówno na lądzie, jak i na wodzie, zarządzając terminalami przeładunkowymi i ruchem statków, dowiedzą się, jak kompleksowe i nowoczesne rozwiązania wiążą się z działaniem portu.

 

Port Gdynia nieprzypadkowo wybrał Centrum Nauki Experyment na realizację tego przedsięwzięcia. Nowoczesna i przyjazna najmłodszym, młodzieży i dorosłym oferta edukacyjna oraz profesjonalna kadra sprawiają, że to miejsce odwiedzane jest przez coraz liczniejsze grupy młodzieży. Zarząd Morskiego Portu Gdynia prowadzi aktywne działania na rzecz promocji zawodów związanych z branżą morską, która oprócz szerokiego wachlarza możliwości zawodowych jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się zarówno w Polsce, jak i na świecie. Realizacja najważniejszej inwestycji Portu Gdynia, którą bez wątpienia jest budowa Portu Zewnętrznego, zapewni 700 nowych miejsc pracy na terenie terminala oraz około 4200 w branży okołoportowej.

 

CSPI0117

Od lewej: Tomasz Lisiecki – prezes Zarządu Centrum Nowych Kompetencji, Maciej Krzesiński – dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą Zarządu Morskiego Portu Gdynia, oraz Adam Meller – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

„Rekordowe przeładunki oraz nasz strategiczny projekt w postaci budowy Portu Zewnętrznego mówią o potrzebie kształcenia profesjonalnej kadry. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników wzrasta z roku na rok. Branża morska jest bardzo chłonnym sektorem gospodarki, który zapewnia pewną, stabilną, rozwojową oraz dobrze płatną pracę. Chcemy przybliżyć młodzieży specyfikę działalności portu, zachęcić ich do wybierania szkół i uczelni o profilu morskim” – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

 

„Budowa stanowiska to początek naszej współpracy” – mówi Alicja Harackiewicz, dyrektor Centrum Nauki Experyment. W założeniu projektu przewidziano dalsze etapy działań i partycypacji Zarząd Morskiego Portu Gdynia w budowaniu oferty i eksponatów w Centrum. Celami programowymi Experymentu są między innymi wspieranie działań zmierzających do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, upowszechnianie polskiego dorobku technicznego oraz popularyzacja techniki oraz nowoczesnych technologii. Współpraca z Portem Gdynia to doskonały przykład synergii pomiędzy instytucją edukacji nieformalnej a biznesem, która w niedalekiej przyszłości może przyczyni się do promocji zawodów związanych z branżą morską. Mieszkańcy Trójmiasta, a także licznie odwiedzający Experyment turyści, będą mogli poznać od kuchni zasady funkcjonowania nowoczesnego portu i fascynujące aspekty pracy w nim.

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl