Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Inteligencja kulturowa kluczem do sukcesu w biznesie

Zdj. Wista uczestnicy konferencji

 

Wista Poland – Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu – ma dwadzieścia pięć lat.

 

Konferencją na temat skutecznej komunikacji międzykulturowej członkinie Wista Poland uczciły 20 września br. dwudziestą piątą rocznicę istnienia tej organizacji w Polsce. Honorowymi gośćmi spotkania były Despina Panayiotou Theodosiou, Prezydent Wista International oraz Cornelia Pieper, konsul generalna Niemiec w Gdańsku, która na tym jubileuszowym spotkaniu została honorowym członkiem Wisty.

 

Panie działające w Stowarzyszeniu zajmują prestiżowe stanowiska w żegludze i handlu morskim. Wista wspiera kobiety w rozwoju profesjonalnym w zdominowanej przez mężczyzn gospodarce morskiej. „Dzielimy się informacjami i wiedzą, nawiązujemy nowe kontakty, zastanawiamy się też, jak zachęcić firmy morskie i transportowe, aby były bardziej »family oriented«. Chcemy, aby coraz więcej kobiet mogło pracować na morzu i na lądzie w gospodarce morskiej” – powiedziała otwierająca konferencję Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk, szefowa Wisty Poland.


Temat spotkania nie był przypadkowy, jako że Wista jest międzykulturową organizacją kobiet. „Nasze spotkania odbywają się w różnych miejscach na całym świecie, jest to podyktowane walorami poznawczymi. W ten sposób następuje naturalna wymiana wiedzy i doświadczeń” – mówi szefowa Wisty Poland.

 

Motywem przewodnim konferencji było pytanie: co pomaga skutecznie komunikować się z przedstawicielami innych kultur, aby odnosić sukcesy w biznesie? Uczestnicy spotkania dzielili się własnymi doświadczeniami
na ten temat. Dziś interesy prowadzi się w środowisku wielokulturowym i na globalną skalę.

 

Inteligencja kulturowa (CQ) jest obecnie kompetencją bardzo wysoko cenioną w biznesie. Pomaga dostrzegać oraz rozumieć zachowania, normy i wartości przyjęte w obcej kulturze. Umożliwia adaptację i sprawne funkcjonowanie w odmiennych kontekstach kulturowych. Osoba inteligentna kulturowo rozumie, co uchodzi za stosowne zachowanie w różnych kulturach, i potrafi skutecznie współpracować z przedstawicielami tychże kultur. Potrafi trafnie zinterpretować sygnały werbalne i niewerbalne w sytuacjach odmiennych kulturowo i adekwatnie na nie zareagować. Zasady społecznego funkcjonowania określane jako poprawne w danej kulturze w innej mogą zostać odebrane wręcz jako obraźliwe. Na przykład komplementowanie wyglądu kobiety przez mężczyznę w pracy we Francji jest przyjmowane pozytywnie, natomiast w Stanach Zjednoczonych może być wręcz obraźliwe dla kobiety, ponieważ ma ona poczucie, że jest oceniana poprzez swój wygląd, a nie kompetencje.

 

Zdj. Wista prezes

Despina Panayiotou Theodosiou, prezydent Wisty International i Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk, prezes Wisty Poland.

CQ pomaga sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Brak tej umiejętności może doprowadzić do niepowodzenia, a nawet strat finansowych. Im większy dystans kulturowy, tym trudniej się porozumieć. Przyczyną nie jest tylko język, bo zawsze można znaleźć tłumacza, ale odmienne wartości, zwyczaje, sposoby komunikacji czy też styl prowadzenia biznesu.

 

Naukowcy zbadali, że 90 proc. problemów podczas negocjacji, rozmów biznesowych czy wymiany korespondencji wynika z błędów w komunikacji. Nie rozumiejąc kontekstu kulturowego, można spowodować więcej szkody niż pożytku. A jednak jedni komunikują się prosto i skutecznie, a inni w sposób skomplikowany. Geert Hofstede, badacz psychologii kulturowej, wyjaśnia to istnieniem pięciu rodzajów kultur różniących się od siebie dystansem do władzy, poziomem unikania niepewności, długo- lub krótkoterminową orientacją w robieniu interesów. Są ponadto kultury indywidualistyczne i kolektywistyczne. Od tego, jak będziemy się komunikować z biznesowymi partnerami, zależy skuteczność tej komunikacji.

 

Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że przez inne kultury i przez innych ludzi nasze życie jest bogatsze, a receptą na sukces w komunikacji międzykulturowej jest otwarcie się na innych ludzi, wzajemny szacunek, szacunek dla „inności” i oczywiście nauka języków obcych.

 

IMG 8989

Dorota Raben.

Maja Drutowska

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl