Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Samorząd Pomorza z Wektorem 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Samorząd z Wektorem

 

Pomorze oraz Mazowsze zostały wyróżnione Wektorami 30-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii województw. Rada Dialogu Społecznego otrzymała Wektora Nadziei. Natomiast prof. dr hab. Henryk Skarżyński został uhonorowany Wektorem Specjalnym.

 

Uroczysta gala odbyła się w Warszawie w dniu 2 października. To kolejna nagroda dla Województwa Pomorskiego przyznana w tym roku. W Brukseli w czerwcu Pomorze i Gdańsk otrzymały specjalną nagrodę – Europejski Region Przedsiębiorczości. To międzynarodowe wyróżnienie dla regionów, które sprzyjają biznesowi. Województwo doceniono za przyciąganie wykwalifikowanych pracowników, współpracę biznesu i nauki, edukację młodzieży oraz wspieranie innowacyjnych start-upów.

 

Wśród samorządów województw wektory otrzymały Mazowsze oraz Pomorze. W kategorii metropolii i miast powyżej 500 tys. nagrodzono Łódź oraz Wrocław, a w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich – Nową Sól. Wszystkie wyróżnione samorządy zostały nagrodzone za szczególne osiągnięcia w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

 

„Bardzo się cieszę z nagrody przyznanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej” – mówił marszałek Mieczysław Struk. „To dla naszego regionu ogromne wyróżnienie świadczące o tym, że podejmowane przez nas działania sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości na Pomorzu. Przypomnę, że nasze województwo jest liderem nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Chodzi m.in. o utrzymujący się wysoki wzrost PKB, skuteczną walkę z bezrobociem, dynamiczny przyrost nowych przedsiębiorstw, a także coraz bardziej proeksportowe ukierunkowanie naszej gospodarki” – dodał marszałek Struk.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl