Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Już wkrótce poznamy Pomorskiego Pracodawcę Roku 2019

8

Gdańskie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo.

14 lutego 2020 roku gdańskie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo ponownie stanie się najważniejszym miejscem dla pomorskiego biznesu. Tego wieczoru nagrodzeni zostaną przedsiębiorcy, którzy przystąpili do konkursu „Pomorski Pracodawca Roku 2019” realizowanego przez organizację Pracodawcy Pomorza.

 

Konkurs „Pomorski Pracodawca Roku 2019” skierowany jest do pomorskich firm mających znaczący udział w rozwoju gospodarczym kraju i regionu, których działania upowszechniają praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu, będąc przy tym organizatorami miejsc pracy przyjaznych pracownikom. Zwycięzcami konkursu są te firmy, które za swój obowiązek uważają nie tylko terminowe regulowanie swoich zobowiązań, ale również tworzenie właściwych warunków pracy i rozwoju.

 

Zwycięzcy konkursu to nierzadko przedsiębiorcy, którzy zdobyli silną pozycję na międzynarodowych rynkach, nie zapominając przy tym o własnych korzeniach. To także przedsiębiorcy uczciwi, słowni, chętni do współpracy.

 

Uczestnikami konkursu mogą być pracodawcy posiadający siedzibę zarejestrowaną na terenie województwa pomorskiego. Zgłoszenia do konkursu w formie rekomendacji lub wskazania przyjmowane są też od samorządów lokalnych oraz instytucji i organizacji współpracujących z biznesem. Termin zgłoszeń upływa 15 listopada 2019 r.

 

X Finał Konkursu „Pomorski Pracodawca Roku” będzie miał miejsce tradycyjnie podczas Gali Evening Pracodawców Pomorza. To doroczne spotkanie biznesu, przedstawicieli najwyższych władz państwowych, samorządowych oraz świata nauki i kultury. Poza wręczeniem statuetek i wyróżnień w konkursie „Pomorski Pracodawca Roku 2019”, przekazane zostaną m.in. nagrody specjalne – Złoty Oxer i Primum Cooperatio im. prof. Bogdana Mazurkiewicza. Wyjątkowy charakter gali podkreślają goście specjalni, którzy w swojej pracy zawodowej osiągnęli mistrzostwo godne podziwu i uznania.

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl