Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Jakość kształcenia GFKM potwierdzona prestiżowym certyfikatem

Ceryfikat dla Fundacji Menedżerów

 

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów otrzymała prestiżową akredytację CEEMAN IQA (International Quality Accreditation), potwierdzającą spełnienie najwyższych międzynarodowych standardów edukacji menedżerskiej.

 

Procedura trwała 18 miesięcy. Zespół akredytacyjny CEEMAN – międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego 200 szkół biznesu z 50 krajów, działającego na rzecz rozwoju jakości zarządzania – oceniał zakres programów oferowanych przez GFKM, sprawność funkcjonowania organizacji i zarządzania jej rozwojem.

 

IQA to certyfikat jakości potwierdzający wysoki poziom w kluczowych obszarach: nowoczesności oferty programowej, innowacyjności metod szkoleniowych, praktycznego doświadczenia kadry, regularnych relacji z absolwentami, stabilności finansowej, odpowiedzialnego zarządzania. Certyfikat daje gwarancję najwyższej jakości nauczania – w treści, formie i zakresie. Potwierdza kompleksowe podejście do zaspokajania potrzeb słuchaczy, dobrą organizację i nowoczesność procesu nauczania. Uzyskanie certyfikatu oznacza też, że CEEMAN dostrzega i docenia wkład GFKM w rozwój edukacji menedżerskiej w Polsce i Europie.

 

„Uzyskanie, już po raz trzeci, pełnej 6-letniej akredytacji CEEMAN IQA jest dla GFKM ogromnym wyróżnieniem i jednocześnie zobowiązaniem. Mamy ambicję stawać się międzynarodową, uznaną i prestiżową szkołą biznesu. To wizja atrakcyjna i warta wysiłku” – mówi Andrzej Popadiuk, prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.


W Polsce akredytację CEEMAN IQA, oprócz GFKM, posiadają: Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. GFKM jest jedyną nieakademicką szkołą biznesu w Polsce prowadzącą program Executive MBA, łącząc praktyczne doświadczenie z jakością nauczania.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl