Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

W Rënku o programie rozwoju obszarów wiejskich

DSC 2621

Brama wjazdowa do Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Rënk.

 

Ryszard Zarudzki, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, spotkał się z dziennikarzami w Pomorskim Hurtowym Centrum Rolno-SpożywczymRënk. Tematem spotkania była „Organizacja rynków rolnych oraz wsparcie dla rolników i producentów żywności w nowym okresie programowania WPR po 2020”.

 

Wspotkaniu uczestniczyli także Sławomir Niecko – prezes Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Rënk, Krzysztof Jaszczak – dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim), Kazimierz Janiak – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Rënk, Kazimierz Koralewski – reprezentant Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Andrzej Dolny – dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Karol Narloch – dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Zebranych przywitał Sławomir Niecko, prezes Rënka. „Nieprzypadkowo ta konferencja prasowa odbywa się w Rënku. Jest to ważne miejsce dla rolników, producentów i handlowców. Spółka obecnie ma około 220 najemców, którzy zatrudniają ponad 2000 pracowników. Codziennie wjeżdża tu około 1500 kupców, którzy kompleksowo zaopatrują się w zlokalizowanych hurtowaniach” – powiedział prezes Sławomir Niecko.

 

W dalszej części swego wystąpienia prezes wspomniał o planach rozwojowych Pomorskiego Hurtowego Centrum. Spółka jest w trakcie przygotowania nowych inwestycji: pawilonu nr 5 o powierzchni ok. 5 tys. mkw. oraz dwóch pawilonów każdy po 1 tys. mkw. Od 15 września masowo przenoszą się tutaj producenci i handlowcy, dotychczas zlokalizowani na konkurencyjnej giełdzie w Chwaszczynie, gdyż jej właściciel wypowiedział wszystkim umowy najmu. Spółka, planując rozwój w długim terminie, kupiła od miasta Gdańska nieruchomości gruntowe o powierzchni ok. 3 tys. mkw. oraz finalizuje zakup 15,5 tys. mkw. od podmiotu prywatnego. Te inwestycje mają pozwolić na lepsze zagospodarowanie obecnie użytkowanych terenów spółki, jak również zwiększyć jej potencjał rozwojowy w następnych latach. Rënk będzie największym rynkiem tego typu na północy Polski.

 

DSC 2605

Od lewej: Sławomir Niecko – prezes Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum RolnoSpożywczego Rënk, Ryszard Zarudzki – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki w sposób kompleksowy mówił o procesach wsparcia gospodarstw rolnych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020. „Będziemy uruchamiać małe lokalne rynki rolne w gminach i na ich tle chcemy też uruchomić małe detaliczne rynki rolne. Stawiamy na współpracę miasta ze wsią, tak by producenci weszli do miasta, ale te lokalne rynki nie pomniejszą znaczenia centralnego rynku, jakim jest na Pomorzu Rënk. Rënk jest i ma być nadal ważnym miejscem spotkań rolników z handlowcami, ma służyć producentom” – powiedział wiceminister.

 

Wsparcie obszarów wiejskich to też skuteczne podejmowanie działań dotyczących wsparcia dla „zielonego rolnictwa”, przyjaznego dla środowiska, zasobnego w bioróżnorodność i dbającego w dobrostan zwierząt. Jest to sposób na produkcję żywności wysokiej jakości. Dlatego tak ważne jest rozszerzenie i wzmocnienie wsparcie dla rozwoju gospodarstw ekologicznych oraz specjalizujących się w produkcji prozdrowotnej. Powinny być również prowadzone działania na rzecz wprowadzenia kompleksowego programu wsparcia dla naturalnej hodowli zwierząt, będącego szansą dla gospodarstw, dla środowiska i konsumentów. Zasada utrzymania dobrostanu powinna zostać rozszerzona także na lokalnych przetwórców żywności, skupujących zwierzęta od gospodarstw objętych programem i stosujących humanitarne metody transportu i uboju. Wiceminister Ryszard Zarudzki wskazał również na konieczność dokonania rewitalizacji Żuław, ważnego miejsca w rolnictwie.

 

Tekst i zdjęcia: Jerzy Uklejewski

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl