Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Ponad 40 mln zł dodatkowych środków unijnych w Trójmieście

 

dodatkowe środki dla 3 miast

Od lewej: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Alan Aleksandrowicz wiceprezydent i Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz Michał Glaser, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 

2 października w Sali konferencyjnej Portu Lotniczego w Gdańsku Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, wręczył władzom Gdańska, Gdyni i Sopotu informacje o zwiększeniu unijnego dofinansowania dla inwestycji realizowanych przez te samorządy.

 

Chodzi tu głównie o inwestycje publiczne. Wsparcie otrzymały projekty ważne dla mieszkańców, np. dotyczące rozwoju transportu, rewitalizacji i ochrony zdrowia, ale także te, które dla pomorskich gmin są źródłem oszczędności – jak modernizacja energetyczna budynków publicznych.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego wykorzystał dogodny moment, by dzięki korzystnym różnicom kursowym między walutą euro a złotym, przekazać gminom dodatkowe miliony z Unii na inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Wsparcia w kwocie ponad 40 mln zł przeznaczone zostanie na realizowane już lub planowane do realizacji inwestycje w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

 

Dodatkowe środki zwiększą wartość unijnego dofinansowania do 7 projektów:
• „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska” – realizowanego przez miasto Gdańsk. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to ponad 17 mln zł
• „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017–2020” – realizowanego przez miasto Gdańsk. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to ponad 1 mln zł
• „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny” – realizowanego przez miasto Gdynia. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to prawie 14,6 mln zł,
• „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni” – realizowanego przez miasto Gdynia. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to prawie 590 tys. zł
• „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” – realizowanego przez miasto Gdynia. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to ponad 2,2 mln zł
• „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny potok wraz z trasami dojazdowymi” – realizowanego przez miasto Sopot. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to ponad 4,4 mln zł
• „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” – realizowanego przez miasto Sopot. Wartość przyznanego dodatkowego dofinansowania dla tej inwestycji to ponad 212 tys. zł.

Łącznie dzięki zmianom kursowym dodatkowe środki na realizowane już projekty lub na sfinansowanie nowych inwestycji otrzyma aż 56 projektów finansowanych z RPO WP 2014-2020, a kwota wsparcia wyniesie ponad 78,8 mln zł.

 

„Z jednej strony wykorzystujmy dogodny moment kursowy, z drugiej – szybko i skutecznie rozwiązujemy palący problem” – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. „W wielu gminach realizacja ważnych dla mieszkańców projektów musiała być wstrzymana, gdyż obecna bardzo dobra koniunktura na rynku powoduje, że koszty realizacji inwestycji były zbyt wysokie. Często szacunki inwestycji, robione kilka lat temu na potrzeby konkursu na dotacje, mocno różnią się od ostatecznych kwot wymaganych obecnie przez Wykonawców. To jest najlepszy moment, by dzięki korzystnym różnicom kursowym między walutą euro a złotym, w budżecie Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego pozyskać na inwestycje dodatkowe prawie 80 mln zł. Chcemy je sprawnie i efektywnie wykorzystać. Podpisujemy aneksy do umów i przekazujemy beneficjentom dodatkowe środki unijne. Dzięki temu, mamy taką nadzieję, gminy będą miały wystarczającą ilość środków, by rozpocząć lub dokończyć wiele bardzo ważnych inwestycji finansowanych ze środków unijnych” – dodaje marszałek Struk.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl