Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Warto być przyzwoitym...

Bartoszewski i Sopot

 

„Bartoszewski 1922–2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie”. Taka wystawa została otwarta w Ratuszu Miejskim w Homburgu (Saara), z inicjatywy Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Kraju Saary i Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Berlinie.

 

Na tę ekspozycję oraz na 28. kongres, który odbywał się pod koniec października, Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich został zaproszony prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Ekspozycja poświęcona Władysławowi Bartoszewskiemu towarzyszyła właśnie temu kongresowi. Profesor Bartoszewski jako historyk, publicysta, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny, polityk oraz dyplomata dokonał wiele i wiele znaczył, szczególnie w opinii tych, którzy doceniali otwartość i i odwagę myślenia profesora. Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej w stopniu podporucznika, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik Powstania Warszawskiego – te wszystkie fakty w sposób istotny odcisnęły piętno w biografii Władysława Bartoszewskiego.

 

Wspólna myślą wszystkich wystąpień towarzyszących otwarciu wystawy, a podkreślana przez mówców, dotyczyła konieczność kontynuacji dzieła profesora Bartoszewskiego, a także wcielania w życie jego pomysłów na temat sposobów funkcjonowanie we wspólnej Europie. Podkreślano wagę wyznawanych przez profesora wartości i potrzebę przekazywania ich kolejnym pokoleniom. Akcentowano potrzebę współpracy, mówiono o konieczności wymiany ludzi młodych, którzy w ten sposób poznają się wzajemnie i będą utrwalać wspólne wartości obowiązujące w Europie.

 

Zamysłem autorów wystawy było przedstawienie biografii zmarłego w kwietniu 2015 roku byłego ministra spraw zagranicznych, dyplomaty i historyka, tak by zwrócić uwagę na obszary działalności najważniejsze dla samego Bartoszewskiego i jak najpełniej pokazać jego bogatą, nietuzinkową osobowość. Władysław Bartoszewski brał czynny udział w najważniejszych wydarzeniach ostatnich osiemdziesięciu latach na przełomie XX i XXI wieku przede wszystkim w Polsce, ale obecny był także w Europie. Wystawa w Homburgu jest także opowieścią o dokonaniach i osiągnięciach najnowszej historii Polski, jak również Europy Środkowej. Ekspozycja obrazuje opór człowieka przepełnionego duchem wolności, żyjącego w czasach podłych, bo wojennych i w czasach trudnych tzw. realnego socjalizmu w PRL.

 

Władysław Bartoszewski był człowiekiem, który widział i osobiście doświadczał cierpienia, które było też udziałem wielu Polaków. Jednocześnie swoją postawą dowodził, że możliwe jest porozumienie i pojednanie. A co najważniejsze – „warto być przyzwoitym” – jak mawiał Władysław Bartoszewski.

 

Wystawa „Bartoszewski 1922–2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie” po raz pierwszy została pokazana jesienią 2015 roku w kancelarii premiera RP w Warszawie. W roku 2017 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowała tłumaczenie oryginalnych polskich tekstów. Od lipca 2018 roku, dzięki Towarzystwu Niemiecko-Polskiemu w Berlinie, a także wsparciu różnych lokalnych organizacji, wystawa podróżuje po Niemczech. Do tej pory pokazano ją w dziewięciu miastach.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl