Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Na Politechnice Gdańskiej profesor Józef Woźniak Rzecznik praw i wartości akademickich

Woźniak

 

Senat Politechniki Gdańskiej powołał prof. dr. hab. inż. Józefa Woźniaka z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na funkcję rzecznika praw i wartości akademickich na kadencję 1.11.2019–31.08.2020.

 

Profesor Józef Woźniak jest znany w środowisku m.in. dzięki badaniom wokół sieci szerokopasmowej na Bałtyku, które powinny ułatwić komunikację na morzu konieczną dla bezpieczeństwa żeglugi. Sieć miała połączyć statki i umożliwić im korzystanie z internetu. Równie znane były działania profesora Józefa Woźniaka na forum Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

 

Teraz jako rzecznik praw i wartości akademickich będzie profesor Woźniak zmieniał zasady i sposoby prowadzenia mediacji. Będzie rozwiązywał spory między członkami wspólnoty Politechniki Gdańskiej oraz dbał o dobry wizerunek uczelni. Rzecznik w ramach pełnienia swojej funkcji posiada prawo do kierowania pisemnych wniosków do organów PG lub do osób pełniących funkcje kierownicze na uczelni. Będzie również miał wgląd do dokumentów Politechniki Gdańskiej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań. Będzie brał udziału w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni z prawem głosu oraz będzie mógł uczestniczyć w charakterze obserwatora we wszystkich etapach postępowania związanego z dochodzeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej członków wspólnoty Uczelni, w tym do przedstawiania swojego stanowiska w sprawie rzecznikowi dyscyplinarnemu lub komisji dyscyplinarnej. Ta nowa funkcja profesora Józefa Woźniaka jest z pewnością novum w działaniu wyższych uczelni nie tylko na terenie Pomorza.

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl