Najnowsze wydanie 41

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 41 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Wielka modernizacja dworca i stacji Gdańsk Główny

PKP-GdanskGlowny-Lot-ptaka

 

PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA realizują inwestycje infrastrukturalne na terenie Gdańska. Dzięki kompleksowej przebudowie budynku dworcowego oraz stacji kolejowej Gdańsk Główny pasażerowie zyskają wyższy komfort podróży.

 

„Modernizacja dworca Gdańsk Główny to największy projekt realizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Inwestycje PKP SA i PLK w Gdańsku to przykład dobrego wykorzystania środków dla zwiększenia komfortu pasażerów korzystających zarówno z dworca kolejowego, jak i stacji Gdańsk Główny. Jestem przekonany, że obie modernizacje przyczynią się do poprawy jakości podróży i zachęcą do częstszego korzystania z usług kolei” – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

 

„Modernizacja zabytkowego dworca Gdańsk Główny – najbardziej rozpoznawalnego dworca kolejowego w Polsce – to kwintesencja wielkich kolejowych remontów, a takim jest np. modernizacja linii kolejowej 201 w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Dzięki tym pracom będzie można zmodernizować także lokalne linie, m.in. na trasach Kościerzyna – Somonino i Somonino – Kartuzy. To udowadnia, że wizja rozwoju, którą przedstawiliśmy, zamienia się w konkretne i już realizowane inwestycje. Ich efekty są oczywiste, ale zawsze warto je przypominać: to przede wszystkim większy komfort podróżnych, ale i konkurencyjność gospodarki. Nowoczesna i rozbudowana infrastruktura transportowa to przecież jej fundament” – mówi Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Nowa elewacja i wnętrze gdańskiego dworca

 

PKP SA podpisała umowę z wykonawcą na kompleksową przebudowę dworca kolejowego Gdańsk Główny. Dzięki inwestycji poprawi się stan techniczny i estetyczny budynku oraz usprawniony zostanie ruch podróżnych. Oprócz wyższego komfortu obsługi pasażerów, m.in. dzięki instalacji nowoczesnego systemu monitoringu, zwiększy się także poziom bezpieczeństwa podróżnych i innych użytkowników dworca.

 

Cały kompleks dworcowy zostanie przebudowany, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz: układ drogowy przy budynku dworca oraz budynek wraz z zagospodarowaniem otaczającego go terenu.

 

„Już niedługo wykonawca rozpocznie prace przy modernizacji dworca kolejowego w Gdańsku. To ważny projekt, zarówno pod względem wielkości i rangi dworca, jak i wartości umowy, czyli 100 mln zł. PKP SA wychodzi naprzód oczekiwaniom podróżnych, dostosowując obiekt do ich aktualnych potrzeb. Nie zapominamy również o przeszłości – budynek zachowa wszelkie walory historyczne, tak istotne dla lokalnej społeczności i architektury miasta” – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA.

 

PKP-GdanskDworzec-Tunel-02

 

Pracom renowacyjnym i konserwatorskim poddane zostaną elewacje, całkowicie zostaną wymienione pokrycia na istniejących dachach – odtworzone zostaną geometryczne wzory z kolorowych dachówek i rzeźbiarskie detale dekarskie, wymieniona zostanie stolarka okienna wzorowana na historycznej. Planowana są też iluminacja elewacji, restauracja oraz estetyzacja placu przydworcowego.

 

Zbudowany zostanie również nowy odcinek tunelu podziemnego wydłużającego tunel PLK i tunel miejski, dzięki czemu podróżni bezpieczne przedostaną się zarówno ze strony wschodniej na zachodnią ulicy Podwale Grodzkie, jak i z ul. 3 Maja w kierunku głównego podziemnego wejścia do budynku dworca na poziomie –1.

 

Wewnątrz budynku odtworzone zostaną dębowe witryny kasowe i sklepowe. Zainstalowane zostanie oświetlenie wzorowane na historycznym.


Co więcej, historyczne witraże oraz kartusze z herbami pomorskich miast zrekonstruowane na podstawie zachowanych zdjęć. Nad nowo projektowanym pionem komunikacyjnym z poziomu 0 do poziomu –1, prowadzącym do węzłów sanitarnych i strefy poczekalni, wykonana zostanie przeszklona kopuła doświetlająca.

 

W budynku dworca i w jego otoczeniu zamontowany zostanie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, za pośrednictwem którego podróżni będą informowani o rozkładzie jazdy pociągów. Na dworcu znajdą się biletomaty oraz automaty z napojami i przekąskami. Powstanie też nowa część tunelu podziemnego, która połączy budynek dworca z istniejącymi przejściami na perony oraz do przystanków tramwajowych.

 

Planowane zakończenie prac budowlanych to koniec 2021 roku. Inwestycja jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz środków własnych. Koszt robót budowlanych to 99 608 292,90 zł brutto.

 

PKP-GdanskGlowny-Hala-główna

 

Gdańsk Główny – nowoczesna stacja bez barier

 

„W ramach inwestycji realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA z Krajowego Programu Kolejowego stacja Gdańsk Główny staje się bardziej dostępna dla wszystkich podróżnych. Pełna informacja pasażerska, czytelne oznakowanie, wygodny dostęp do pociągów dzięki pochylniom, windom czy schodom ruchomym to standard, który już uzyskaliśmy na dziesiątkach stacji i przystanków oraz sukcesywnie wprowadzamy na pozostałych” – mówi Arnold Bresch, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Udogodnieniem dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się będą nowe windy oraz ruchome schody z przejść podziemnych na perony nr 1 i 2. Cztery pary ruchomych schodów oraz cztery windy zostaną udostępnione pasażerom w styczniu 2020 r.

Inwestycja na stacji Gdańsk Główny realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 5.1–19.2 „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny”. Wartość inwestycji wynosi 62 mln zł. Prace zaplanowano do stycznia 2020 r.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl