Najnowsze wydanie 42

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 42 

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Projekt FunKeyCat na Politechnice Gdańskiej Energia z wodoru

Nowe materiały do magazynowania energii z odnawialnych źródeł 2

 

Dofinansowanie ponad milion euro z międzynarodowego programu ERA-NET pozwoli naukowcom z Politechniki Gdańskiej i trzech innych europejskich ośrodków badawczych rozwijać nowoczesne technologie służące do magazynowania i przetwarzania energii czerpanej z wodoru – paliwa przyszłości.

 

„Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł często może się odbywać tylko w określonym miejscu lub czasie, dlatego trzeba ją magazynować. Znakomitym nośnikiem energii chemicznej, która za pomocą odpowiednich reakcji elektrochemicznych może być zamieniana w elektryczną, jest wodór” – tłumaczy dr inż. Sebastian Wachowski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (na zdjęciu).

 

Projekt FunKeyCat (Functional Grading by Key doping in Catalytic electrodes for Proton Ceramic Cells) pozwoli opracować materiały ceramiczne służące do budowy elektrod stosowanych w ogniwach paliwowych, dzięki którym z paliwa wodorowego można będzie wytwarzać energię elektryczną. Inne ich zastosowanie to konstrukcja elektrolizerów pary wodnej, czyli maszyn wykorzystujących energię elektryczną do separacji pary w czysty wodór i tlen. Oba te urządzenia są kluczowymi elementami tzw. energetyki wodorowej, która w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii (OŹE) pozwala stworzyć samowystarczalny system energetyczny.

 

„Wykorzystanie elektrolizerów pary wodnej i energii z OŹE do produkcji wodoru pozwala zmagazynować energię, natomiast ogniwa paliwowe mogą zamienić wodór w energię elektryczną. Celem projektu FunKeyCat jest poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie materiałów elektrodowych, które uczynią te urządzenia bardziej wydajnymi i przybliżą ich komercjalizację” – wyjaśnia dr inż. Sebastian Wachowski.

 

Całkowity budżet projektu wynosi ponad milion euro, natomiast budżet polskiej części to przeszło 200 tysięcy euro (ok. 900 tysięcy złotych). FunKeyCat będzie realizowany przez naukowców z czterech różnych instytucji w trzech krajach – Uniwersytetu w Oslo i Instytutu SINTEF w Norwegii, Instytutu Technologii Chemicznej Hiszpańskiej Narodowej Rady Naukowej oraz Politechniki Gdańskiej. Całym przedsięwzięciem kierować będzie prof. Truls Norby z Uniwersytetu w Oslo, natomiast za jego polską część odpowiedzialny jest dr inż. Sebastian Wachowski z PG.

 

Projekt prowadzony przez Narodowe Centrum Nauki będzie trwać trzy lata. Jednym z istotnych elementów przedsięwzięcia jest zaangażowanie młodych ludzi w pracę naukową. W każdym roku trwania projektu przewidziane są trzy stypendia: dla doktoranta oraz dwa dla studentów studiów magisterskich. Pierwsze konkursy stypendialne zostaną ogłoszone we wrześniu bieżącego roku.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl