Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Przełomowe inwestycje w gdyńskim porcie ze środków Unii Europejskiej

Port Gdynia pogłebienie

 

Nowa obrotnica i pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to kluczowe elementy rozwoju gdyńskiego portu. Są to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i transeuropejskich sieci transportowych.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA uzyskał znaczące dofinansowanie dla inwestycji dotyczącej tych istotnych elementów rozwoju portu, pn. „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – Etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etapy II i III” – nr umowy POIS.03.02.00-00-0070/18-00.

 

Dzięki funduszom unijnym realizowane inwestycje w infrastrukturę portową przynoszą nie tylko rozwój gospodarczy kraju, ale – co bardzo ważne – tworzą nowe miejsca pracy w regionie. Jedno miejsce pracy w porcie stymuluje zatrudnienie czterech osób w branży okołoportowej.

 

Ponadto, zgodnie z informacjami administracji skarbowej, z działalności portu gdyńskiego do budżetu państwa trafia rocznie ponad 6 mld zł. Przychody te pochodzą z ceł i podatków pobieranych od obrotu towarami, którym zajmują się specjalistyczne terminale przeładunkowe działające w Porcie Gdynia.

 

Projekt dotyczący pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia służy przede wszystkim zwiększeniu konkurencyjności portu w rejonie Morza Bałtyckiego i w Korytarzu Bałtyk–Adriatyk Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T. Jego realizacja przyczyni się do poprawy parametrów nawigacyjnych samego portu, jak i wzrostu konkurencyjności transportu morskiego będącego najbardziej przyjaznym środowisku.

 

Podstawowym celem realizacji pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia jest umożliwienie zawijania większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do –15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi –13 m) oraz poprawa warunków nawigacyjnych i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych.

 

Prace przy realizacji pierwszych etapów inwestycji już trwają od września 2017 roku. Pierwszym elementem było przebudowanie Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Pirsu nr III oraz robotami czerpalnymi. W ramach prac zostanie także przeniesiony na nowe stanowisko dok pływający Stoczni Marynarki Wojennej.

 

Podstawowym zadaniem było wykonanie obrotnicy nr 2 o znacznie zwiększonych parametrach – nastąpi zwiększenie średnicy z 400 m do 480 m.


Dla zwiększenia bezpieczeństwa nawigacyjnego statków oraz zachowania odpowiedniej szerokości Kanału niezbędne jest także poszerzenie Wejścia Pilotowego w celu osiągnięcia szerokości w dnie do 140 m i przebudowa Ostrogi Północnej na terenie Portu Wojennego oraz Nabrzeża Portowego z wygaszaczem falowania. Równolegle Urząd Morski w Gdyni wykona prace na torze podejściowym do portu.

 

„Cieszy fakt, że dzięki funduszom unijnym zmieniamy infrastrukturę gdyńskiego portu celem utrzymania konkurencyjności na rynku usług portowych” – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. „Inwestycja ta umożliwi zawijanie do gdyńskiego portu statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia oceaniczne z Dalekim Wschodem i innymi kontynentami.”

 

„Z pogłębieniem toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia związana jest bezpośrednio przebudowa wejścia wewnętrznego Portu. Jednocześnie inwestycje te powodują konieczność wykonania prac związanych z zabezpieczeniem nabrzeży portowych: Norweskiego, Słowackiego, Włoskiego” – dodaje Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. „Zakres niezbędnych prac, które zostaną wykonane, w trakcie realizacji głównych, hydrotechnicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, a mam tu na myśli: pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowę nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III, jest olbrzymi – mówiąc wprost – poszczególne nabrzeża dosłownie powstaną od nowa, będzie to szczególnie widoczne podczas przebudowy całego nabrzeża Helskiego. Należy pamiętać, że Port bez przerwy będzie obsługiwać przypływające jednostki, co stanowi dodatkowe wyzwanie związane z koordynacją robot budowlanych i ruchu statków.”

 

Całkowity koszt realizacji projektu pogłębiania toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowy nabrzeży jest szacowany na kwotę 556 940 377,83 zł brutto, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 273 000 000 zł.

 

W lipcu w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA podpisano umowę z firmą Wuprohyd sp. z o.o. dotyczącą opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Firma Wuprohyd ma na wykonanie zadania 40 tygodni i musi uzyskać ostateczną decyzję o pozwolenie na budowę wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych.

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl