Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Nagroda Literacka Gdynia i Festiwal Słowa Cztery laureatki

Nominowani

Nominowani

Uroczysta gala Nagrody Literackiej Gdynia odbyła się po raz czternasty. Laury przyznano czterem autorkom. Eseistkę Olgę Drendę nagrodzono za „Wyroby. Pomysłowość wokół nas”, której tekst Adam Lipszyc, członek Kapituły, scharakteryzował jako „wnikliwy i przystępny, uczony, ale nie obnoszący się z erudycją”. W kategorii poezja nagrodzono Małgorzatę Lebdę za tom „Sny uckermärkerów”.

 

Poetka poprosiła czytelników o wnikliwą lekturę. Nagrodę za prozę przyznano Zycie Rudzkiej za powieść „Krótka wymiana ognia”, którą określono jako powieść o dziedziczeniu przeszłości, o tajnej historii rodzinnej, ale i o przemijaniu i starości. W kategorii przekład na język polski nagrodę otrzymała Bogusława Sochacka za przetłumaczenie poetyckiego tomu „Alfabet” nieżyjącej już od dziesięciu lat, ale mało znanej w Polsce, duńskiej poetki Inger Christensen.

 

W finale tegorocznej Nagrody Literackie Gdynia po wnikliwej analizie i selekcji publikacji dokonanej przez Kapitułę znalazło się dwudziestu autorów, po pięciu w każdej kategorii. Na konkurs łącznie zgłoszono czterysta trzydzieści pięć książek.


Siedmioosobowej Kapitule znawców literatury przewodniczyła profesor Agata Bielik-Robson, która zwróciła uwagę, że w dzisiejszych czasach literatura nadal ma wielką moc formułowania myśli, której nic nie zastąpi – ani Twitter, ani blogi, ani inne fora internetowe, na których częściej odbywa się wymiana ciosów niż ważny dialog. Tegoroczne cztery laureatki Nagrody Literackiej Gdynia otrzymały pamiątkowe statuetki – Kostki Literackie – i finansowe gratyfikacje, każda w wysokości 50 tysięcy zł.

 

Nagrodzie literackiej towarzyszył w Gdyni Festiwal Słów. Odbyły się warsztaty prozy, poezji i eseju, warsztaty przekładu, prezentowano filmy. Przygotowano ciekawą wystawę zdjęć Macieja Parowskiego, niedawno zmarłego, legendarnego redaktora miesięcznika „Fantastyka / Nowa Fantastyka”. Dobrze pomyślano spotkania autorskie, m.in. z Witem Szostakiem i jego najnowszą nie-powieścią i nie-dziennikiem, jak uznała krytyka, czyli z „Poniewczasie”, czy z Jackiem Dehnelem, bardzo interesującym poetą, prozaikiem i malarzem, związanym rodzinnie z Trójmiastem. Rozmawiano o jego najnowszej powieści „Ale z naszymi umarłymi”. Inspirująca była też dyskusja o fandomie, czyli o zjawisku fanów wśród miłośników książek, którzy najżywiej reagują na określone zjawiska literackie, tworzą aktywne i pomysłowe działania, np. w kreatywny sposób wizualizują w mediach różnego typu informacje. Gdyński Festiwal Słowa był bogaty i ciekawy, szczególnie dla czytelników, którzy gustują w niebanalnej literaturze.

 

(AK)

 

Laureatki

Laureatki Gdyńskiego Festiwalu Słowa.

Kapitula NLG
Kapitula NLG.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl