Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Nagroda dla Pomorskiego

48133773618 68509c1a2f k

 

26 czerwca marszałek Mieczysław Struk oraz wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz odebrali w Brukseli specjalną nagrodę – Europejski Region Przedsiębiorczości. To międzynarodowe wyróżnienie dla regionów, które są sprzyjają biznesowi. Nasze województwo zostało docenione za przyciąganie wykwalifikowanych pracowników, również z zagranicy, współpracę biznesu i nauki, edukację przedsiębiorczą młodzieży oraz wspieranie innowacyjnych start-upów.

 

Nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości od 2011 r. przyznaje Komitet Regionów w porozumieniu z Komisją Europejską. Do tej pory otrzymały ją 24 regiony, w tym jeden z Polski – Małopolska w 2016 r.

 

Unikatowa wizja biznesu

 

Województwo pomorskie oraz Gdańsk zostały nagrodzone za unikatową


na tle innych miast i regionów wizję budowania potencjału pracowników. Opiera się ona o otwartość na migrantów, którzy wzmacniają potencjał gospodarczy regionu. Nagrodę marszałkowi i wiceprezydentowi wręczył w Brukseli Markku Markkula, wiceprzewodniczący Komitetu Regionów.

 

„Ta nagroda jest dla nas bardzo wyjątkowa” – mówił podczas gali wręczenia nagród Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. „To ukoronowanie wizji, którą samorząd województwa pomorskiego nakreślił kilka lat temu w regionalnej strategii rozwoju. To wizja regionu otwartego, wspierającego różnorodność. Z dumą mogę powiedzieć, że w wielu obszarach gospodarczych Pomorskie jest liderem nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Te obszary to utrzymujący się wysoki wzrost PKB, skuteczna walka z bezrobociem, dynamiczny przyrost nowych przedsiębiorstw, a także coraz bardziej proeksportowe ukierunkowanie naszej gospodarki” – podkreślał marszałek Struk.

 

W swoim wystąpieniu marszałek Struk wspomniał także o tradycjach hanzeatyckich Gdańska, które wzmacniają różnorodność pracowników oraz współpracę wszystkich ważnych dla gospodarki środowisk: samorządów, biznesu, uczelni wyższych i organizacji społecznych.

 

20190626 180754

 

Ważne słowa: solidarność i współpraca

 

Wśród inicjatyw, jakie pozytywnie wpływają na przedsiębiorczość regionu, są m.in. Invest in Pomerania, Agencja Rozwoju Pomorza, dzięki którym powstają centra biznesowe np. w Gdyni na Łużyckiej i w Gdańsku koło Uniwersytetu Gdańskiego. Powstają obszary inwestycyjne na Pomorzu: strefy ekonomiczne, parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości. W ramach Bussines Week ze specjalnych spotkań i inspirujących wykładów korzystają młodzież i poczatkujący przedsiębiorcy. W działaniach samorząd wspiera też Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli, które zajmuje się tworzeniem partnerstw biznesowych, naukowych oraz promuje w Unii Europejskiej działania w regionie.

 

Jednak nie tylko inwestycje powodują, że Gdańsk i województwo pomorskie wyróżniają się na tle innych europejskich regionów w zakresie przedsiębiorczości. „O tym, że dostaliśmy nagrodę zdecydowały też nasze umiejętności i kompetencje miękkie” – mówi Ludwik Szakiel, zastępca dyrektora Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP. „Razem z Gdańskiem pokazaliśmy, że dwa słowa są dla nas szczególnie ważne. To solidarność i współpraca. Zasoby ludzkie to dla nas priorytet, dlatego wpieramy również migrantów licznie przybywających do naszego województwa. A Gdańsk dodatkowo jest pionierem w Polsce w zakresie wdrażania modelu wsparcia migrantów” – podkreślił Ludwik Szakiel.

 

Nagrodzeni za pierwszym podejściem

 

Przedstawiciele Komitetu Regionów przyznali Pomorskiemu oraz Gdańskowi dodatkowe punkty za prowadzenie wspólnej polityki wsparcia przedsiębiorczości. W uzasadnieniu przyznania nagrody wskazali, że działania te są wielopoziomowe i wyjątkowe na tle innych regionów. Została też podkreślona unikatowa świadomość wartości dodanej różnorodności i jej ogromnego potencjału dla tempa rozwoju gospodarczego i społecznego. To wyróżnia Pomorskie i Gdańsk na tle innych krajów europejskich. Nasz region jako jeden z nielicznych został nagrodzony tytułem Europejski Region Przedsiębiorczości za pierwszym podejściem.

 

„Dzisiejszy Gdańsk to pionierska wizja budowania zróżnicowanych zasobów ludzkich w oparciu o otwartość na przybyszów z zewnątrz” – mówił po odebraniu nagrody Alan Aleksandrowicz, wiceprezydenta Gdańska.

 

„Świadomość wartości, jakie przynoszą migracje, jest cechą wyróżniającą nasze miasto i region. Jest to cecha wspólna dla wszystkich środowisk: dla biznesu, nauki, samorządów i organizacji społecznych. Robimy wiele, by Gdańsk był nie tylko idealnym miejscem do pracy, ale i życia. Miejscem przyjaznym mieszkańcom pod każdym względem” – tłumaczył Aleksandrowicz.

 

Nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości 2020 poza Gdańskiem i województwem pomorskim otrzymały w tym roku także hiszpańska Nawarra i szwedzki Göteborg.

 

To kolejne wyróżnienie

 

Pomorskie i Gdańsk były już wielokrotnie wyróżnianie w rankingach gospodarczych. W ciągu ostatnich dwóch lat w dziesięciu zestawieniach region zajmował najwyższe miejsca na podium. W 2018 r. Gdańsk został uhonorowany Perłą Samorządu, zajmując pierwsze miejsce w rankingu dla najlepszych gmin oraz ich włodarzy organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. W tym samym roku województwo pomorskie zajęło trzecie miejsce w rankingu innowacyjności polskich regionów (Indeks Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjności Regionów, a w 2017 r. zajęło drugie miejsce w rankingu przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Gdańsk jest też także najlepszym miejscem do życia. Pokazały to rankingi TripAdviror, który rekomenduje Gdańsk jako pierwsze, najlepsze do mieszkania miejsce w Europie i piątym na świecie (raport „Top Destinations on the Rise”).

 

„Dzisiejsza nagroda to kolejne wyjątkowe docenienie naszych działań” – mówi marszałek Mieczysław Struk. „Tym samym zostaliśmy wyrażeni na polu międzynarodowym i wypromowani jako region dobry dla inwestycji, który oferują przyjazną infrastrukturę i wykwalifikowaną kadrę. Nasza owartość po raz kolejny została doceniona, co na pewno zostanie zauważone w całej Europie” – tłumaczy marszałek Struk.

 

Nagrodę Europejski Region Przedsiębiorczości ustanowił Komitet Regionów we współpracy z Komisją Europejską. Wspierają ją Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz zainteresowane podmioty na szczeblu UE. Nagroda służy wyłanianiu i nagradzaniu regionów i miast UE o wyróżniającej się i wychodzącej w przyszłość strategii rozwoju przedsiębiorczości, bez względu na ich wielkość, zamożność czy konkretne kompetencje. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodną, zauważalną, przyszłościową i obiecującą strategię polityczną, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości.

 

Dotychczas tytuł ERP przyznano 24 terytoriom europejskim. Jako pierwsze w 2011 r. otrzymały ją Brandenburgia w Niemczech, hrabstwo Kerry w Irlandii i Murcja w Hiszpanii.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl