Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Żukowo świętowało 30-lecie nadania praw miejskich

30lecie 0177

 

W ramach obchodów 30-lecia nadania praw miejskich miastu Żukowo w zmodernizowanym Spichlerzu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Na spotkanie zaproszeni zostali nie tylko obecni radni, ale też wszyscy, którzy zasiadali w Radzie od początku jej istnienia.

 

Od roku 1990 stanowisko burmistrza gminy Żukowo obejmowali kolejno: Bogdan Łapa, Albin Bychowski, Jerzy Żurawicz i Wojciech Kankowski. W radzie zasiadało łącznie 95 radnych, a do radnych z największą liczbą kadencji zaliczają się: Adam Okrój (7 kadencji), Stanisław Groth (6), Wojciech Kankowski (5), Witold Szmidtke (5) i Stanisław Szur (5).

 

Ciekawie prezentują się również dane statystyczne. W 1995 r. gmina Żukowo liczyła 18 266 zameldowanych mieszkańców. 23 lata później liczba mieszkańców podwoiła się (37 510 – stan na 31.12.2018 r.). W 1995 r. na inwestycje przeznaczono ok 3 mln zł (164 zł na mieszkańca). W 2019 roku to już 77,2 mln zł (2058 zł na mieszkańca wg planu).

 

Warto też zaznaczyć, że w latach 90-tych na gminę Żukowo składało się 17 sołectw, obecnie gmina liczy 22 sołectwa. W ubiegłych latach utworzono sołectwa: Babi Dół, Czaple, Nowy Świat, Rutki i Widlino.

„Myślę, że liczby, statystyki czy finanse nie oddają wszystkiego. Tak naprawdę to ludzie mieszkający tu, pracujący i zaangażowani społecznie w to miejsce, decydują o jego obliczu” – powiedział Wojciech Kankowski, burmistrz Gminy Żukowo.

 

30lecie 0286

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl