Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

IX Europejski Kongres Finansowy Jak żyć w czasach niepewności?

1. Ajay Banga prezes i dyrektor generalny Mastercard

Ajay Banga, prezes i dyrektor generalny Mastercard.

W Sopocie, w dniach 3–5 czerwca 2019 roku, podczas Kongresu spotkali się przedstawiciele rządu, instytucji finansowych, przedsiębiorcy, uznani eksperci ze świata nauki i firm doradczych oraz inni decydenci kształtujący politykę gospodarczą. W tym roku podczas trzydniowych debat rozmowy toczyły się wokół hazardu moralnego, cyberbezpieczeństwa, współpracy i rywalizacji pomiędzy bankami a firmami technologicznymi, a także wyzwań dla sektora finansowego.

 

Gościem specjalnym, oprócz Nikhila Rathiego, prezesa londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, był prof. Nouriel Roubini, autorytet w dziedzinie makroekonomii. Prof. Roubini wielokrotnie w swojej przemowie podczas sesji otwarcia, której patronem honorowym był Polski Fundusz Rozwoju, nawiązywał do niepewnego wzrostu gospodarczego, spowodowanego m.in. wojną handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Stosunki między tymi państwami określił jako zimną wojnę, podczas której trwa walka o to, kto będzie kontrolował technologię przyszłości, sztuczną inteligencję i handel. Według niego to wojna, w którą może zostać zaangażowanych wiele innych krajów. Będą one musiały opowiedzieć się, po czyjej są stronie, i w rezultacie ucierpi cała światowa gospodarka.

 

Podczas kongresu, oprócz głównych tematów, podejmowano także inne istotne wątki jak: kobiety w biznesie, zarządzanie finansami przez pokolenie „Z”, możliwości finansowania nieruchomości. Rozmawiano także o spadku liczby debiutantów na parkiecie (dla wielu firm korzystniejsze staje się finansowanie przedsięwzięć z banku) oraz o charakterystyce inwestorów, którzy przestają interesować się giełdą, gdyż większość spółek nie przynosi oczekiwanych zysków.

 

Banki przyszłości, czyli cyfrowe finanse

 

Ajay Banga – prezes i dyrektor generalny Mastercard, ulokowany na szóstym miejscu w rankingu wpływowych ludzi biznesu na świecie magazynu „Fortune”, był gościem debaty: „Prezesi o banku przyszłości, czyli cyfrowe finanse jako krwiobieg gospodarki 4.0”. W rozmowie wzięli również udział: prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło oraz prezes mBanku Cezary Stypułkowski. Podczas dyskusji Ajay Banga zapewnił, że widzi wiele możliwości współpracy z Blikiem. Chwalił też rozwój rynku płatniczego w Polsce, który jego zdaniem jest na najwyższym, światowym poziomie. Dowodem na to ma być np. bardzo wysoki udział transakcji zbliżeniowych na rynku płatności.

 

„Polski rynek płatności bezstykowych jest bardzo zaawansowany, chociażby w porównaniu do USA” – zauważył Ajay Banga. Na dowód można przytoczyć dane, z których wynika, że w USA tylko 1 proc. transakcji odbywa się bezstykowo, podczas gdy w Polsce udział tego rodzaju płatności przekracza 70 proc.

 

Technologiczny okrągły stół EKF

 

Globalne trendy związane z blockchain, sztuczną inteligencją, rozszerzoną rzeczywistością, Big Data czy komputerami kwantowymi, kształtują realia funkcjonowania banków. Patryk Nowakowski, CIO Digital Transformation Division w Santander Bank Polska SA, podkreślił, że podstawowym celem sztucznej inteligencji ma być zastosowanie jej do budowy jak największej satysfakcji dla klienta, np. poprzez skrócenie czasu obsługi (chatboxy) lub automatyczne przekierowanie osoby dzwoniącej na infolinię do takiego konsultanta, z którym najlepiej się ona porozumie. Katarzyna Majewska, członek Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA, przypomniała, że sztuczna inteligencja oznacza dla sektora „gigantyczne” przyśpieszenie analizy danych, a dzięki temu – szybszą i lepszą adaptację do zmieniających się warunków i otoczenia.

 

Mapa wyzwań dla sektora bankowego

 

Coraz wyższe koszty ponoszone przez banki z powodu nowych obciążeń regulacyjnych to główny hamulec ich rozwoju – taki wniosek płynie z debaty prezesów, która odbyła się drugiego dnia Kongresu.
„Prognozuję, że na polskim rynku pozostanie osiem banków. Reszta zostanie wchłonięta i zniknie. Duże banki szybciej adaptują się do warunków regulacyjnych. W większości obszarów rozwijają się szybciej niż mniejsze podmioty” – ocenił Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

 

„Jesteśmy w światowej czołówce banków z największymi obciążeniami regulacyjnymi. To powoduje, że osiągnięcie wyższej rentowności jest trudne. Niesie to ze sobą problemy w zakresie finansowania inwestycji w nowe technologie czy ekspansji zagranicznej” – powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao.

 

Jak podkreślił Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, topnieje liczba banków, które są wstanie osiągać wskaźniki rentowności na takim poziomie, by móc planować kosztowne inwestycje w rozwój nowych technologii. Jednym z efektów takiej sytuacji jest obserwowana w Polsce konsolidacja sektora bankowego.

 

2. Monika Zamachowska premier Jak Krzysztof Bielecki

 

Debata oksfordzka: hazard moralny

 

Jej pełny tytuł brzmiał „Bezpiecznie już było. Hazard moralny zniszczy wiarygodność systemu finansowego”. Dyskutanci z dwóch zespołów, konfrontując argumenty „za” i „przeciw” tezie postawionej w tytule, spierali się m.in. na temat tego, czy moral hazard może być etyczny, a także starali się odpowiedzieć na pytanie, czy nowe otoczenie instytucjonalno-regulacyjne przywróci zaufanie na rynkach finansowych i ograniczy ryzyko systemowe. Uczestnicy na początku spotkania zagłosowali za prawdziwością koncepcji utraty wiarygodności systemu przez nadużywanie ryzykownych zachowań, natomiast po powtórzeniu głosowania na zakończenie debaty okazało się, że obserwatorzy zmienili zdanie na korzyść tezy, że hazard moralny nie zniszczy systemu finansowego, a jedynie może go nadszarpnąć. Teza tytułowa została obalona. Z każdym kolejnym kryzysem branża odbudowuje zaufanie opinii publicznej, a sam hazard moralny nieustająco istnieje w wielu dziedzinach życia. Można go jedynie zmniejszyć m.in. poprzez stworzenie unii bankowej i jednolitego systemu restrukturyzacji i gwarancji depozytów, a także poprzez zwiększenie wymogów i norm płynności.

 

Rekomendacje IX EKF

 

Rekomendacje prezentowane na koniec trzeciego dnia to najważniejszy dokument, który co roku jest efektem obrad toczących się podczas Kongresu. W tym roku przygotowano ich osiem, poszczególnie odpowiadających najważniejszym obszarom rynku finansowego, o to niektóre z nich. Dla sektora consumer finance rekomendowana jest edukacja konsumentów prowadzona dwutorowo, czyli na temat moralności finansowej i obowiązku spłaty zaciągniętych zobowiązań. Działania zalecane dla wzrostu cyberbezpieczeńśtwa to zmiana regulacji umożliwiających wymianę danych między organizacjami wewnątrz sektora finansowego z instytucjami nadzoru. Ogólna rekomendacja dla branży to uwzględnianie ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi w monitoringu stabilności finansowej i podejmowanie odpowiednich działań ostrożnościowych.

 

5. Wieczór kongresowy w Operze Leśnej w Sopocie

 

Wieczory kongresowe

 

Pierwszy wieczór odbył się na zaproszenie Miasta Sopot w przepięknej Operze Leśnej, natomiast druga kolacja miała miejsce w Hotelu Sheraton w Sali Columbus, gdzie gospodarzami była Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zarówno debaty podczas Kongresu, jak i wieczory od wielu lat prowadzi prezenterka telewizyjna Monika Zamachowska.


Ewelina Kroll

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl