Najnowsze wydanie 41

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 41 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Jubileusz 50-lecia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku II Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu

DSC 0549

Rektor AWFiS dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS – prezydent II Międzynarodowego Kongresu „Rynek Sportu w XXI wieku”, dr Joanna Jedel – kierownik Zakładu Zarządzania w Sporcie, przewodnicząca II Międzynarodowego Kongresu.

W dniach 23–25 maja 2019 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbył się II Międzynarodowy Kongres – Rynek Sportu w XXI wieku.

 

„Tegoroczny Kongres otwiera obchody 50-lecia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, ponieważ łączymy tutaj nauki nauki ekonomiczne, biologiczno-medyczne i humanistyczne” – powiedział rektor AWFiS, dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS. „We współczesnym sporcie nie można uciec od spraw związanych z zarządzaniem, sposobami pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych, dlatego tego typu wydarzenia są coraz bardziej potrzebne.”

 

W programie Kongresu przewidziano wykłady oraz debaty na temat zarządzania i ekonomii w sporcie, organizacji i bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, prawa oraz trendów sponsoringu sportowego w Polsce, wyzwań wokół profesjonalizacji i komercjalizacji rynku sportowego oraz e-sportowego w Polsce i na świecie. Wśród zaproszonych gości – naukowców, ludzi biznesu i praktyków – nie zabrakło wybitnych specjalistów z zagranicy. Na zaproszenie przyjechali prof. Jose Pedro Sarmento z Portugalii, Gerardo Bielons z Hiszpanii oraz Peter Plewa z Niemiec.


„Jednym z głównych celów, które chcemy osiągnąć, jest wymiana doświadczeń w zakresie profesjonalizacji i komercjalizacji rynku sportu. W przyjętej formule wystąpienia naukowców połączone są z prezentacjami i debatami z udziałem ekspertów, praktyków, którzy osiągnęli sukces w przestrzeni sportowej oraz biznesowej. Stąd kongres posiada ogromny potencjał wizerunkowy z uwagi na międzynarodowy zasięg medialny i zróżnicowane grupy docelowe, przyczyniając się do promocji Uczelni, Gdańska i Polski na arenie międzynarodowej. Pragniemy wypracować pewien dialog społeczny i wejść profesjonalnie w komercjalizację sportu, która w naszym kraju jest obecna od 2012 roku, kiedy byliśmy współorganizatorami Euro 2012. Wówczas rozpoczęliśmy przygodę z wielkim sportem i imprezami masowymi” – powiedziała przewodnicząca Kongresu dr Joanna Jedel, kierownik Zakładu Zarządzania w Sporcie. „Zaprosiliśmy gości, którzy są znani na arenie międzynarodowej. Nasze zaproszenie otrzymali goście zajmujący się na co dzień profesjonalnym rynkiem sportu, a w tym i marketingiem sportowym z Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Belgii, Czech, Austrii, Turcji, Słowenii, Ukrainy, Rosji, Szwecji, Finlandii i Danii.”


Prof. Jose Pedro Sarmento jest wykładowcą oraz twórcą modeli biznesowych zarządzania w sporcie w Portugalii, ale także trenerem i miłośnikiem piłki nożnej, gdzie implementował dobre rozwiązania w zakresie zarządzania, obecnie wprowadzane w dużych klubach jak FC Porto czy Sporting Lizbona. Drugi ważny dla nas prelegent to Gerardo Bielons, wykładowca i praktyk, który przyjechał do nas z Madrytu. Współpracuje z klubem piłkarskim FC Real Madryt, jest również doradcą w zakresie HR i coachem dla osób, które chciałyby podjąć pracę w sporcie. Trzecim niekwestionowanym ekspertem jest Peter Plewa, członek zarządu portu w Duisburgu, bardzo mocno obecnego w sponsoringu w zakresie społecznym i ekonomicznym. Na przykładzie Borussii Dortmud opowiedział nam, jak wygląda ekwiwalent finansowy kampanii prowadzonych na rynku azjatyckim i europejskim.

„Byłem pozytywnie zaskoczony obecnością studentów z Chin i tym, że w waszej uczelni funkcjonuje idea i międzynarodowy program Belt and Road” – powiedział Peter Plewa, członek zarządu portu w Duisburgu. „Jedwabny Szlak jest dziś określeniem, które funkcjonuje w całej Europie. Dzisiaj jest on powiązany także z obszarem sportu, czego przykładem jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.”

 

DSC 0785

Uczestnicy debaty „Sponsoring sportowy w Polsce – aspekt ekonomiczny i społeczny, walidacja i ocena efektywności”.

 

Kongresowi towarzyszył także Dzień Polonijny, do którego współorganizacji zaproszone zostały Polski Komitet Olimpijski i Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Organizatorem Kongresu był Zakład Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

 

Zwieńczeniem Kongresu była kolacja wraz z uroczystą galą na Stadionie Energa Gdańsk, na której Kapituła Tempus Optimum przyznała nagrody, statuetki Tempus Optimum – Najlepsi Razem, które otrzymali:

 

• Biznes wspierający Sport – Grupa Lotos SA – za „Program Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM” – na ręce wiceprezesa Zarządu Jarosława Wittstocka

• Sport – Pomorski Związek Piłki Nożnej – za organizację, rozwój i popularyzację sportu piłki nożnej na terenie województwa pomorskiego – na ręce prezesa Zarządu Radosława Michalskiego

• Sport – Polski Komitet Paraolimpijski za wybitny wkład w rozwój ruchu paraolimpijskiego – na ręce prezesa Zarządu Łukasza Szeligi, byłego paraolimpijczyka

• Nauka – Uniwersytet Porto za wybitny wkład naukowy i rozwój sport managementu na arenie światowej – na ręce prof. Jose Pedro Sarmento

• Nauka – AWFiS –– za internacjonalny projekt naukowo-wdrożeniowy Belt and Road realizowany w partnerstwie pomiędzy uczelnią AWFiS Gdańsk, Klubem Sportowym AZS AWFiS z Beijing Sport University China – na ręce rektora dr hab. Waldemara Moski, prof. AWFiS

 

„Czujemy się wyróżnieni, gdyż partnerami merytorycznymi II MKRS XXI w. były instytucje międzynarodowe: najstarszy portugalski Uniwersytet w Porto, biznesowa uczelnia Marketing School for Business IPAM z Portugalii o zasięgu międzynarodowym prowadząca badania z zakresu marketingu sportowego, The Sports Business Institute z Barcelony, a także międzynarodowe stowarzyszenie IAKS zrzeszające zarządców infrastruktury sportowej, oraz instytucje krajowe: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Piłki Nożnej i Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz Ekstraklasa SA. Jesteśmy wdzięczni i pełni uznania, że partnerami kongresu zostali: Grupa Lotos SA (partner strategiczny), Budimex SA, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Enamor sp. z o.o., Grupa ASE, a także Stadion Energa Gdańsk i Agencja Be7. Patronat medialny objęli: TVP3 Gdańsk, Radio Gdańsk i Magazyn Pomorski” – powiedziała przewodnicząca Kongresu dr Joanna Jedel, kierownik Zakładu Zarządzania w Sporcie.

 

251

Od lewej: dr hab. inż. Józef Zawadzki – prof. AWFiS , dyrektor bezpieczeństwa Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Jarosław Wittstock – wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych Lotos SA, dr Joanna Jedel – przewodnicząca Kongresu, dr hab. Waldemar Moska – prof. AWFiS, rektor AWFiS, prezydent Kongresu, Łukasz Szeliga – prezes Zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, prof. Jose Pedro Sarmento z Uniwersytetu Porto w Portugalii

 

265
Zespół Tańca Ludowego „Neptun” AWFiS Gdańsk – Folk Dance Ensemble.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl