Najnowsze wydanie 41

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 41 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

„Dar Młodzieży” wrócił do rodzinnej Gdyni

AA4 8993

 

28 marca br. „Dar Młodzieży” zakończył swoją 10-miesięczną, historyczną podróż w ramach Rejsu Niepodległości. „Dar Młodzieży” wpłynął do macierzystego portu w asyście dwóch jednostek Marynarki Wojennej – ORP „Grom” i ORP „Piorun”.

 

Uroczystości powitalne rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz podniesieniem wielkiej gali banderowej. Na krojcmaszcie żaglowca powiewał wimpel – biało-czerwona, niemal 37-metrowa wstęga, której każdy milimetr symbolizował jedną przebytą podczas rejsu milę.

 

Rektor UMG, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski zaznaczył, że Rejs Niepodległości stanowił jedną z największych inicjatyw promujących Polskę, a „Dar Młodzieży” był miejscem licznych wydarzeń kulturalnych, biznesowych oraz stanowił „fragment Ojczyzny” dla Polonii na całym świecie.

 

AA4 9120

Prof. Janusz Zarębski (z prawej) i Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.


„Nasi załoganci (…) przeszli na »Darze Młodzieży« morskie szkolenie, doświadczając na sobie, co to znaczy odpowiedzialność za drugą osobę, współpraca, wspólnota i ciężka praca. Trzeba było przełamać lęk przed nieznanym, pokonać tęsknotę za bliskimi, poradzić sobie z własnymi niedoskonałościami i słabościami” – mówił rektor Uniwersytetu Morskiego, prof. Janusz Zarębski. „Nasz cel został zrealizowany. Wszyscy zdali ten wymagający egzamin w ramach praktyk morskich” – dodał rektor UMG.

 

W swoim wystąpieniu minister MGMiŻŚ Marek Gróbarczyk przedstawił program budowy nowego żaglowca, który będzie szkolił kolejne pokolenia młodych marynarzy. Minister MGMiŻŚ ogłosił również konkurs narodowy na wybór nazwy nowego statku szkoleniowego.

 

Rejs Niepodległości stanowił wspólną inicjatywę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (armatora żaglowca „Daru Młodzieży”) oraz Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti w celu uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

AA4 9225

 

„Dar Młodzieży” wyruszył w Rejs Niepodległości z Gdyni 20 maja 2018 r.


Od początku trasa planowana była tak, by załoga mogła uczestniczyć w Światowych Dni Młodzieży w Panamie, gdzie została przyjęta podczas prywatnej audiencji z papieżem Franciszkiem. Panamski port w Balboa był kulminacyjnym etapem podróży polskiego żaglowca, gdzie statek odwiedził m.in. prezydent Panamy, Pierwsza Dama RP, Nuncjusz Apostolski w Panamie i Prymas Polski.

 

W czasie 10-miesięcznej podróży statek pokonał 38 tys. Mm, przepłynął 3 oceany, odwiedził 23 porty na 5 kontynentach. W rejsie wzięło udział 948 młodych ludzi – 600 praktykantów (w tym 539 studentów Uniwersytetu Morskiego, 61 uczniów średnich szkół morskich z Świnoujścia) oraz 348 laureatów konkursu „Moja Ojczyzna” zorganizowanego przez ministerstwo. Była to druga podróż dookoła świata w historii Białej fregaty. Wcześniej „Dar Młodzieży” opłynął ziemię w latach 1987-1988 – wówczas dystans 36 352 Mm w 274 dni pokonała jedna załoga, w tym 111 studentów.

 

P1455088

 

P1455164

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl