Najnowsze wydanie 41

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 41 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Uniwersytet Gdański rozpoczął obchody 50-lecia swych narodzin i dążenia ku statusowi uczelni badawczej

2. odsloniecie tablicy

 

Prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Marta Kaczyńska, Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP.

 

Z udziałem marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego, a także ministra w Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego, Uniwersytet Gdański zainaugurował 20 marca obchody półwiecza swego istnienia.

 

Jubileusz skłania do wspomnień, na przykład takich, że w październiku 1970 roku studenci przybywający na rozpoczęcie nowego roku akademickiego zobaczyli przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku Oliwie tablicę z napisem: „Jest Uniwersytet! Niech nam żyje i wyrasta”. Gdy powstawał, był najbardziej rozciągniętą uczelnią w Trójmieście – liczył ponad 20 km „długości”. Zajęcia dla studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi odbywały się w różnych miejscach, od sali na dworcu PKP Gdynia Główna Osobowa po gmach przy ul. Kładki w Gdańsku. Oczywiście, UG sięga też bardzo daleko poza Trójmiasto: od Przebendowa po Hel, od Górek Wschodnich w Gdańsku po Borucino nad Jeziorem Raduńskim, nadal i nie są to wszystkie krańcowe punkty obiektów tej Alma Mater, bo trzeba wskazać również na morza i oceany oraz kontynenty dokąd wypływają naukowcy UG na badania. Teraz w rejonie, gdzie stała wspomniana tablica, istnieje wspaniały kampus uniwersytecki.

 

Uniwersytet Gdański to uczelnia przede wszystkim dla gospodarki Unii Europejskiej, dla Polski, w tym Pomorza; dla kultury, nauki, dla badań naukowych. To jedna z największych uczelni uniwersyteckich w Polsce. Nic więc dziwnego, że na 49. urodziny i rozpoczęcie świętowania 50-lecia UG (Uniwersytet ten powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, założonych w 1945 roku), przybyli zacni goście, m.in. wspomniani już reprezentanci Prezydenta RP i Parlamentu RP, świata nauki, a także rządu, samorządów, korpusu dyplomatycznego, duchowieństwa i biznesu. Uroczystość uświetniły występy Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka. Wydarzenie było niezwykłe:

 

„Rozpoczynamy nowy rozdział w historii Uniwersytetu Gdańskiego, w który wkraczamy z odwagą i optymizmem” – mówił, witając przybyłych, Jego Magnificencja prof. Jerzy Piotr Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. „Świadomi jesteśmy szans, jakie wciąż są przed nami, ale i zagrożeń, których nie wolno nam lekceważyć. Nie boimy się jednak czekających nas wyzwań. Deklarujemy efektywną pracę, odwagę myślenia, otwartość na innych i na świat. Za zrozumienie naszej wspólnej misji i naszych codziennych zadań dziękuję całej społeczności naszego Uniwersytetu oraz wszystkim, którzy przez minione 50 lat wraz ze wspólnotą akademicką budowali prestiż i pozycję naszej uczelni” – powiedział pan rektor.

 

6. Swieto UG Rada UG powolania

Podczas święta Uniwersytetu Gdańskiego akty powołania do Rady UG wręczył rektor prof. Piotr Gwizdała. Otrzymali je: (na zdjęciu od lewej) dr Marek Głuchowski – konsul honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – przewodniczący Rady; mgr Maciej Dobrzyniecki – konsul honorowy Królestwa Hiszpanii, kanclerz Loży Gdańskiej Business Centre Club, dr inż. Kazimierz Janiak – dyrektor Totalizatora Sportowego Oddział w Gdańsku.

 

Kto nie mógł przybyć na uroczystości, a darzy Uniwersytet Gdańsku sympatią, złożył życzenia na piśmie. W imieniu premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego list odczytał wojewoda pomorski Dariusz Drelich; w imieniu wicepremiera Jarosława Gowina ministra nauki i szkolnictwa wyższego list odczytał Karol Rabenda, radny Miasta Gdańska, a w imieniu Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, list odczytała Magdalena Sroka, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. W imieniu Aleksandry Dulkiewicz – prezydent Gdańska, oraz swoim własnym gratulacje i życzenia złożył Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

 

Najbardziej zasłużeni pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego zostali uhonorowani nagrodami i odznaczeniami. Minister w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski Złotym Krzyżem Zasługi odznaczył prof. Adama Krężela, a Srebrnym Krzyżem Zasługi – dr hab. Małgorzatę Witak.

 

Wręczono też Nagrody Naukowe Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, a uroczystość tę prowadził prof. Piotr Stepnowski – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UG. Nagrodę zespołową odebrali: dr Ernest Czermański, prof. Katarzyna Hebel, mgr Aleksander Jagiełło, dr Michał Suchanek, dr Marcin Wołek oraz prof. Olgierd Wyszomirski z Wydziału Ekonomicznego UG (nauki społeczne). Nagrody indywidualne zostały wręczone prof. Adamowi Liwo z Wydziału Chemii UG (nauki ścisłe i przyrodnicze), prof. Marii Mendel z Wydziału Nauk Społecznych UG (nauki społeczne), prof. Małgorzacie Omilanowskiej z Wydziału Historycznego UG (nauki humanistyczne), prof. Marcowi-Andre Selosse z Wydziału Biologii UG (nauki ścisłe i przyrodnicze) i prof. Annie Zamojskiej z Wydziału Zarządzania UG (nauki społeczne).

 

Prof. Anna Machnikowska – prorektor ds. kształcenia UG, wręczyła Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Oto Laureaci: prof. Joanna Mytnik z Wydziału Biologii, dr Anna Dziadkiewicz z Wydziału Zarządzania oraz mgr Dominik Bień z Wydziału Nauk Społecznych. Wyróżnienia w 2019 roku otrzymali: prof. Krzysztof Kornacki z Wydziału Filologicznego, dr hab. Patrycja Koszałka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz mgr Hanna Szpilczyńska z Centrum Języków Obcych.

 

Uczelnie, także Uniwersytet Gdański, wdrażają obecnie ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną Ustawą 2.0. Na jej podstawie powoływane są rady uczelni. Podczas święta Uniwersytetu Gdańskiego akty powołania do Rady UG wręczył rektor prof. Piotr Gwizdała. Otrzymali je: dr Marek Głuchowski – konsul honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – przewodniczący Rady; mgr Maciej Dobrzyniecki – konsul honorowy Królestwa Hiszpanii, kanclerz Loży Gdańskiej Business Centre Club; dr inż. Kazimierz Janiak – dyrektor Totalizatora Sportowego oddział w Gdańsku; prof. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed; prof. Dorota Pyć z Wydziału Prawa i Administracji UG; prof. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii UG; Agata Myszka – przewodnicząca Parlamentu Studentów UG.

 

Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Śp. prezydent Lech Kaczyński pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1972–1997. Był specjalistą z zakresu prawa pracy. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: córka śp. pana prezydenta Marta Kaczyńska, także absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego; marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński; rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała. Tablicę poświęcił ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.

 

Zgodę na umieszczenie na budynku Wydziału Prawa i Administracji UG tablicy wyraził Senat Uniwersytetu Gdańskiego, po zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych UG, w marcu 2018 roku – poinformowała dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom.

 

Święto Uniwersytetu Gdańskiego, przypadające 20 marca, w bieżącym roku miało niezwykły charakter, gdyż zainaugurowało rok jubileuszowy: 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. W programie jubileuszowych wydarzeń, które potrwają co najmniej do września 2020 roku, główne uroczystości zaplanowano na 20 marca 2020 roku, w 50. rocznicę powołania uczelni. Organizowane są i będą konferencje naukowe poświęcone UG, m.in. „Historia Uniwersytetu Gdańskiego na tle dziejów szkolnictwa wyższego na Pomorzu”, „50 lat rozwoju UG dla rozwoju regionu Pomorza i Polski” oraz konferencje tematyczne, przygotowywane przez wydziały. Powstają publikacje o historii i współczesności uczelni, m.in. „50 esejów na 50-lecie”.

 

4. Swieto UG chor UG

 

Uniwersytet Gdański dba o zrównoważony rozwój w obszarach nauki i kształcenia, jednocześnie wzmacniając współpracę z gospodarką i umiędzynarodowienie uczelni. Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim można studiować niemal na 80 kierunkach.

 

W planach na rok akademicki 2019/2020 jest uruchomienie dziewięciu nowych kierunków: informatyka o profilu praktycznym; zarządzanie instytucjami służby zdrowia; produkcja form audiowizualnych; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne; criminology and criminal justice (studia w języku angielskim); geografia fizyczna z geoinformacją; geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS oraz studia niestacjonarne telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology). Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wszystkie łączy interdyscyplinarność, a programy studiów powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim rusza 20 czerwca 2019 roku – wynika z informacji, które przekazała nam dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom.

 

Uniwersytet Gdański wyróżnia na tle innych uczelni polskich morski charakter badań naukowych i kształcenia, według idei: In mari via tua (‘W morzu droga twoja’), służąc rozwojowi regionu pomorskiego, którego bogactwem jest morze.

Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie 19 polskich uczelni, które uzyskały finansowanie w ramach przedsięwzięcia „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem tego projektu jest opracowanie kompleksowego, długoterminowego programu rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i uzyskanie statusu uczelni badawczej. Jednym z największych sukcesów UG w ostatnim czasie jest udział w Programie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Międzynarodowe Agendy Badawcze”, który przewiduje tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości z udziałem najlepszych naukowców z całego świata.

 

Kazimierz Netka

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl