Najnowsze wydanie 41

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 41 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

15 lat Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

 S6A1725

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w 2019 r. obchodzi jubileusz 15-lecia swojej działalności. Fundusz został powołany z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego, a Województwo Pomorskie pozostaje głównym udziałowcem spółki. Podstawowym celem działania Funduszu jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego.

 

Po pierwsze – przedsiębiorcy

 

Fundusz udziela niskooprocentowanych pożyczek ze środków unijnych oraz środków Województwa Pomorskiego. Zajmuje czołowe miejsce na mapie pomorskich instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz przedsiębiorczości i jest już marką rozpoznawalną w regionie.

 

„15-lecie działalności PFP Sp. z o.o. zbiega się z jubileuszem wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. W tym okresie wiele pomorskich przedsiębiorstw budowało swój potencjał i pozycję na rynku z naszym wsparciem. Jesteśmy z tego dumni i dziękujemy za zaufanie, jakim przez lata obdarzyli nas nasi klienci” – podkreśla Aneta Grzębska, Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

 

To oczywiste, że firmy zawsze będą szukać dla siebie najlepszych warunków finansowania, dlatego zainteresowanie działalnością Funduszu stale rośnie. Dotychczas spółka wsparła prawie 6 tys. przedsięwzięć gospodarczych
na kwotę prawie 330 mln zł.

 

„Obecnie posiadamy najszerszą w historii Funduszu ofertę produktów pożyczkowych adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie pomorskim. Udzielamy pożyczek unijnych m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ oraz pożyczek ze środków Województwa Pomorskiego” – podsumowuje Pani Prezes.

 

Fundusz realizuje od lat projekty unijne, które nakierowane są na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Sztandarowym produktem w latach 2010 – 2016 była Inicjatywa JEREMIE. To właśnie w ramach tego programu spółka jako pierwsza w regionie zaczęła oferować pożyczki z oprocentowaniem niższym niż rynkowe w ramach pomocy de minimis. Skala projektu przerosła oczekiwania wszystkich. Ostatecznie co trzecia pożyczka z Inicjatywy JEREMIE w Pomorskiem udzielona była właśnie przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

 

Akcja pożyczkowa spółki zwielokrotniła się w ciągu trzech ostatnich lat. Fundusz stale pozyskuje nowy kapitał na pożyczki, urozmaica ofertę. „Dla wielu przedsiębiorców jesteśmy pierwszą instytucją finansową, która umożliwia pozyskanie kapitału na start w biznesie” – mówi Aneta Grzębska. Odsetek start-up'ów wśród pożyczkobiorców spółki pozostaje od lat na bardzo wysokim poziomie, przekraczającym 40%. Firmy z młodym stażem mogą w Funduszu liczyć na preferencje.

Budować potencjał

 

W ciągu 15 lat spółka objęła swoim zasięgiem całe Pomorskie. Centrala Funduszu mieści się w Gdańsku, a na terenie województwa pomorskiego funkcjonują oddziały w Bytowie, Kartuzach, Słupsku, Tczewie i Wejherowie. Dodatkowo Fundusz prowadzi cykliczne, bezpłatne konsultacje w dziewięciu punktach zlokalizowanych na terenie całego województwa, uczestniczy w wielu spotkaniach i wydarzeniach organizowanych na rzecz sektora MŚP.

 

„Przełamujemy bariery w dostarczaniu kapitału, ale też w dostępie do informacji, gdzie ten kapitał pozyskać. To nasz model finansowania firm, który w pierwszej kolejności uwzględnia interesy naszych pożyczkobiorców, w szczególności ich szansę powodzenia na rynku. Zależy nam na wspieraniu inwestycji prowadzonych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, dlatego organizowanie bezpłatnych spotkań i konsultacji dla przedsiębiorców poza obszarem aglomeracji jest częścią strategii spółki” – podkreśla Pani Prezes.

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i  jednostkami samorządu terytorialnego, mając na celu tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju i promowania lokalnej przedsiębiorczości.

 

04


To oni zmieniają Pomorze

 

Od 15 lat Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. stawia na pomorskich przedsiębiorców, bo ostatecznie to oni budują siłę naszego regionu.

 

„Fundusz dostarcza kapitału na sfinansowanie startu w biznesie oraz rozwój firmy, ale to przedsiębiorcy, dzięki otrzymanym środkom, a przede wszystkim dzięki swojej pracy, przeobrażają swoje plany w sukces” – podsumowuje Prezes Aneta Grzębska.

 

Sukcesy te mogą stać się inspiracją dla innych przedsiębiorców w podejmowaniu wyzwań związanych z prowadzaniem własnej działalności. We wrześniu 2018 r. Fundusz przekroczył kwotę 300 mln zł akcji pożyczkowej. Był to dobry moment do rozpoczęcia autorskiego projektu „To oni zmieniają Pomorze”, prezentującego przedsiębiorców, którzy skorzystali z pożyczek oraz wskazującego, jak udzielone wsparcie przyczyniło się do ich rozwoju.

 

Zainteresowanych aktualną ofertą pożyczkową Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. zapraszamy do kontaktu osobistego w biurach
na terenie województwa lub na stronę internetową.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl