Najnowsze wydanie 40

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 402019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Czas na OZE

zdjecia pfp

 

Współczesny świat stoi obecnie przed wyzwaniem, jakim jest wzrost zapotrzebowania na energię. Istnieje bowiem silna korelacja między wzrostem gospodarczym poszczególnych regionów i państw a popytem na energię. W Polsce potrzeby energetyczne pokrywane są głównie ze źródeł kopalnych, jak węgiel, gaz ziemny oraz ropa naftowa. Ich wykorzystanie w długiej perspektywie czasowej jest ograniczone ze względu na wyczerpywanie się zasobów.

 

Dodatkowo energetyka oparta o źródła konwencjonalne negatywnie wpływa na stan środowiska naturalnego, w tym wzrost emisji gazów cieplarnianych. Pomimo istniejących barier, jak wprowadzenie regulacji w zakresie energetyki wiatrowej, rozwiązania coraz częściej upatruje się w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Inwestycja w instalację OZE może być korzystna, biorąc pod uwagę wzrastające ceny energii elektrycznej. Szczególnie w przypadku fotowoltaiki obniżenie cen urządzeń i maszyn do wytwarzania energii z OZE zaczyna być zachętą do dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii w przypadku wielu odbiorców końcowych.

 

Samorząd Województwa Pomorskiego podejmuje działania mające na celu wsparcie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, których udział w ogólnym zużyciu energii w województwie pomorskim wzrosnąć ma, według założeń, do 15% w 2020 r. W województwie pomorskim istnieje potencjał techniczny oraz korzystne warunki naturalne dla rozwoju energetyki odnawialnej we wszystkich zasobach naturalnych, w tym promieniowania słonecznego, wody, biomasy i biogazu.

 

Pożyczka OZE to jeden z instrumentów wsparcia przewidzianych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, który wdrażać będzie Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Właśnie rusza nabór wniosków, które składać można w gdańskiej siedzibie Funduszu oraz oddziałach zlokalizowanych w pięciu miastach naszego województwa: Bytowie, Kartuzach, Słupsku, Tczewie i Wejherowie.

 

Maksymalna kwota Pożyczki OZE to 15 mln zł, z okresem spłaty do 15 lat. Pożyczka może być przeznaczona na instalacje wraz z infrastrukturą służącą przyłączeniu źródła do sieci, w tym mikroinstalacje, wytwarzające energię elektryczną lub cieplną (również energię elektryczną i cieplną w procesie kogeneracji) z nośników odnawialnych. W przypadku elektrowni wodnych finansowane będą jedynie wydatki na ich modernizację. Dopuszcza się także wsparcie przebudowy lub rozbudowy dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, wyłącznie jako element wspieranego projektu OZE.

 

„Na wsparcie instalacji OZE przeznaczymy kwotę prawie 60 mln zł ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Nabór prowadzimy w trybie ciągłym, do wyczerpania środków. O Pożyczkę OZE mogą ubiegać się nie tylko przedsiębiorcy, ale i inni inwestorzy, w tym jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa energetyczne, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, uczelnie, szkoły czy choćby grupy producentów rolnych” – wskazuje Aneta Grzębska, Prezes Zarządu Pomorskiego Fundusz Pożyczkowego Sp. z o.o.

 

Pożyczka udzielana jest na atrakcyjnych warunkach, bowiem Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. nie pobiera dodatkowych opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki. Ostateczna oferta finansowania na warunkach rynkowych zależeć będzie od oceny kredytowej inwestora oraz proponowanych zabezpieczeń spłaty pożyczki.

 

Jednak, co istotne, przewidziane są także preferencje w oprocentowaniu Pożyczki OZE dla większości przedsięwzięć, jeśli te spełniają chociaż jeden z warunków:

- wpisują się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej lub zaopatrzenia w energię,
- wykorzystują innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów,
- zapewniają największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych) w stosunku do nakładów finansowych.

 

W przypadku spełnienia warunków preferencji i możliwości skorzystania przez inwestora z pomocy publicznej Pożyczka OZE udzielana może być z oprocentowaniem już od 0,25% w skali roku.


Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. 58 302 20 05
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www. pfp.gda.pl

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl