Najnowsze wydanie 40

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 402019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Laury XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości rozdane

132

 

7 marca odbyła się Gala XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, której jak co roku towarzyszyła konferencja z cyklu „Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza”, w ramach której goście wysłuchali trzech referatów, które wygłosili prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, oraz dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG – wiceprzewodniczący Kapituły, mgr Anna Wendt z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i dr inż. Witold Pokora – sekretarz Komitetu Polskiej Nagrody Jakości.

 

Po części konferencyjnej wręczono dyplomy i statuetki przedsiębiorstwom i organizacjom, które spośród uczestniczących w Konkursie wyróżniły się najwyższymi standardami zarządzania projakościowego. Kapituła przyznała 8 laurów i 9 wyróżnień w 5 kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz organizacje publiczne. Przyznano Indywidualną Pomorską Nagrodę Jakości oraz Nagrodę Specjalną im. Eugeniusza Murczkiewicza, założyciela Konkursu.

 

Dodatkowo wręczono wyróżnienia przyznane przez: Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, Wojewodę Pomorskiego, Starostę Starogardzkiego, Polski Rejestr Statków SA, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego i Pracodawców Pomorza.

 

Poniżej przedstawiamy laureatów XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości w poszczególnych kategoriach.

 

Mikroorganizacje: Srebrny Laur Jakości dla Pętli Żuławskiej, Wyróżnienie dla LKK.

 

Małe organizacje: Złoty Laur Jakości dla Zakładu Hydrauliki Siłowej HYDROMECH SA, Srebrny Laur Jakości dla EL-MARK sp. z o.o., wyróżnienia: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze SA Rënk, MURKAM Leon Czerwiński Usługi Kamieniarsko-Budowlane.

 

40

Od lewej: Henryk Paszkowski, wiceprezes NOT, Stanisława Kierznikowicz, prezes EL-Mark i prof. Małgorzata  Wiśniewska, przewodnicząca kapituły konkursu Pomorskiej Nagrody Jakości. 

 

 

Średnie organizacje: Złoty Laur Jakości dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Polipack, Srebrny Laur Jakości dla Trec Nutrition, wyróżnienie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”.

Duże organizacje: Złoty Laur Jakości dla Lacroix Electronics.


Organizacje publiczne: Złoty Laur Jakości dla Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Srebrny Laur Jakości dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, wyróżnienia: Szpitale Pomorskie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku.

 

Indywidualną Pomorską Nagrodę Jakości im. prof. Romualda Kolmana otrzymał Tadeusz Skajewski, właściciel firmy Temis & Spawmet.

 

Pomorską Nagrodę Jakości im. Eugeniusz Murczkiewicza otrzymała firma Vivadental.

 

87

Indywidualną Pomorską Nagrodę Jakości im. Prof. Romualda Kolmana odebrał Tadeusz Skajewski, właściciel Temis & Spawmet. 

 

Nagrody dodatkowe:

Wyróżnienia Marszałka Województwa Pomorskiego – Zespół Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie,
Copernicus Podmiot Leczniczy
Wyróżnienie Starosty Starogardzkiego – Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
Wyróżnienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Wyróżnienie Wojewody Pomorskiego – Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Kazimierz Ginter
Wyróżnienie Polskiego Rejestru Statków SA – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Wyróżnienie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu
Spożywczego – Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze
SA RENK

Wyróżnienia Pracodawców Pomorza – Renova, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Creon, Copernicus Podmiot Leczniczy, Szpitale Pomorskie.

 

95

Pomorską Nagrodę Jakości im. Eugeniusza Murczkiewicza otrzymała firma Vivadental.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl