Najnowsze wydanie 40

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 402019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. poszerza możliwości wsparcia firm z terenu województwa pomorskiego

pfr

Jarosław Kała, Irena Wróblak, Sławomir Koprowski

 

Kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności we wszystkich branżach odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Zrównoważony rozwój tego sektora ma podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarki każdego regionu. To właśnie mali i średni przedsiębiorcy tworzą najwięcej miejsc pracy na rynku, wykazując się kreatywnością i zaangażowaniem, co też bardzo często owocuje wypracowaniem nowych, zaawansowanych technologii.

 

Jednocześnie mali i średni przedsiębiorcy napotykają na rynku bariery w dostępie do środków inwestycyjnych, obrotowych i kapitału, co niewątpliwie stanowi jedno z głównych ograniczeń ich rozwoju. Z podobnymi problemami borykają się firmy, zarówno te o większych rozmiarach, jak i o ugruntowanej pozycji na rynku.

 

Naprzeciw pomorskim przedsiębiorcom wychodzi Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. (PRFPK) w Gdańsku, umożliwiając mikro, małym i średnim firmom szerokie wykorzystanie jednego z najbardziej efektywnych instrumentów wsparcia umożliwiającego dostęp do finansowania zewnętrznego, jakim jest poręczenie.

 

Od 1 kwietnia w ofercie PRFPK, oprócz darmowego poręczenia kredytów inwestycyjnych, pojawia się po raz pierwszy darmowe zabezpieczenie kredytów odnawialnych i nieodnawialnych przeznaczonych na cele obrotowe lub obrotowo-inwestycyjne. Poręczeniem mogą zostać objęte kredyty do 1 mln złotych, na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

 

Każdy mikro, mały lub średni przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie województwa pomorskiego może otrzymać takie poręczenie. Aby skorzystać z oferty Funduszu, wystarczy podczas składania wniosku w banku jako zabezpieczenie finansowania wskazać poręczenie PRFPK.

 

Nowy instrument gwarancyjny pn. „Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.” weszło na rynek dzięki podpisaniu dwóch umów o łącznej wartości 30 milionów złotych między Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

 

Program finansowany jest z środków Zarządu Województwa Pomorskiego pochodzących z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 do Instrumentów inżynierii finansowej.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl