Najnowsze wydanie 40

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 402019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Coroczne spotkanie konsulów

SKHwP 03.2019 Burmistrz Jan Wilk i Konsul Dobrzyniecki

Od lewej: wiceburmistrz Malborka Jan Tadeusz Wilk, konsul honorowy Królestwa Hiszpanii Maciej Dobrzyniecki i honorowy konsul generalny Szwecji Magdalena Pramfelt.

 

Jak co roku konsulowie honorowi zrzeszeni w Stowarzyszeniu Konsuli Honorowych zapraszają do swojej siedziby w Domu Uphagena konsulów zawodowych, przedstawicieli władz, służb mundurowych oraz świata akademickiego i gospodarki.

 

Tradycyjnie podczas zgromadzenia konsularnego głos zabrali marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, marszałek pomorski Mieczysław Struk, a także wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk, wyrażając podziękowanie honorowym konsulom za ich pracę na rzecz rozwoju relacji międzynarodowych. O współpracy z placówkami konsularnymi mówił nadinspektor Jarosław Rzymkowski, wojewódzki komendant Policji, a Andrzej Stelmasiewicz, prezes Wspólnoty Gdańskiej, o kontaktach kulturalnych.

 

Wspominano prezydenta Pawła Adamowicza, który był stałym gościem spotkań Stowarzyszenia, aktywnie uczestniczącym w tematach związanych z międzynarodową współpracą Gdańska. Uroczystość prowadziła Magdalena Pramfelt, Honorowy Konsul Generalny Szwecji, prezydent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych, która przedstawiła nowy Zarząd SKHwP w składzie Magdalena Pramfelt, Sławomir Kalicki, konsul honorowy Republiki Malty i Alain Mompart, konsul honorowy Francji. Prezydent Pramfelt przedstawiła także nowych konsulów, którzy zostali akredytowani w Trójmieście: Weronikę Haustein, która zastąpi Konsula Honorowego Michała Rzeszewicza, przejmując pracę w Konsulacie Królestwa Norwegii, oraz Jana Zacharewicza, konsula Ludowej Republiki Bangladeszu.

 

Specjalne podziękowania pani Prezydent skierowała do prof. Waldemara Ossowskiego, dyrektora Muzeum Gdańska za możliwość korzystania z Domu Uphagena jako siedziby Stowarzyszenia.

 

SKHwP 03.2019 Cornelia Serdar

Konsul generalna Niemiec Cornelia Pieper i konsul generalny Republiki Turcji Serdan Davran.

 

SKHwP 03.2019 Zarzad

Zarząd Stowarzyszenia Konsuli Honorowych: honorowy konsul generalny Szwecji Magdalena Pramfelt, konsul honorowy Republiki Malty Sławomir Kalicki i konsul honorowy Francji Alain Mompert (z lewej).

 

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl