Najnowsze wydanie 40

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 402019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Rozpoczęcie kolejnego etapu procesu inwestycyjnego w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy

lotnisko 2

 

Port Lotniczy Gdańsk planuje rozbudowę Terminalu Pasażerskiego T2 o dodatkowy pirs. To kolejna duża inwestycja, która ma poprawić przepustowość gdańskiego lotniska, a przede wszystkim zwiększyć komfort pasażerów. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz z obligacji, które wyemituje Port Lotniczy Gdańsk przy współpracy z bankiem PEKAO SA.

 

Rozbudowa Terminalu T2 ma bezpośredni związek z potrzebą stałego rozwoju, podyktowanego zwiększającym się każdego roku ruchem lotniczym do i z Gdańska. W tym roku lotnisko planuje obsłużyć ponad 5 milionów pasażerów i ponad 6 tysięcy ton towarów i przesyłek pocztowych. Firma przewiduje, że w 2025 roku będzie miała ponad 6,6 miliona podróżnych, a 10 lat później już 9,5. „Stabilnie i konsekwentnie w Gdańsku rośnie poziom ruchu pasażerskiego. Bardzo nas to cieszy, ale stawia też przed nami nowe wyzwania” – mówi Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

 

Nowej inwestycja to budowa nowego pirsu, stanowiącego przedłużenie Terminalu Pasażerskiego T2 w kierunku zachodnim. Powiększone zostaną strefy centralnej kontroli bezpieczeństwa i kontroli paszportowej. Rozbudowana zostanie hala odbioru bagażu. Zwiększona będzie strefa Non-Schengen. Zbudowane zostaną dwie bramy autobusowe. Planowana jest także rozbudowa sieci wewnętrznych dróg dojazdowych do lotniska. Dzięki inwestycji Port Lotniczy zyska 16 tysięcy m2 nowej powierzchni. To znaczący wzrost, bo dziś Terminal T2 ma 53 tysiące m2.

 

Nowy pirs zachodni zaprojektowano jako dwuipółkondygnacyjny budynek o wymiarach 180 × 46 m. Północno-zachodni narożnik hali został nadwieszony nad placem manewrowym dla autobusów lotniskowych. Od strony płyty zaprojektowano 4 zewnętrzne klatki schodowe umożliwiające dostęp do rękawów pasażerskich. Tym samym po raz pierwszy na gdańskim lotnisku wystąpi możliwość obsługi za pomocą rękawa samolotu przylatującego lub odlatującego z lub do strefy Non-Schengen. Na parterze nowego obiektu zaprojektowano powiększoną halę odbioru bagażu, w której będzie 9 taśm systemu bagażowego, przedłużoną bagażownię przylotową, strefę kontroli paszportowej oraz przestrzeń komunikacji do bram strefy Schengen, Non-Schengen oraz tzw. Państw Trzecich, wraz z powierzchniami towarzyszącymi – pomieszczeniami służb, służb obsługi lotniska, technicznymi i sanitariatami.


„Dzięki rozbudowie Terminalu T2 lotnisko w Gdańsku dokona kolejnego dużego skoku jakościowego w obsłudze podróżnych. To dla nas najważniejszy cel tej inwestycji. Dokładając wszelkich starań do rozwoju oferty połączeń, nie zapominamy o rozbudowie infrastruktury dla naszym pasażerom” – podsumował Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

 

Rozbudowa Terminalu T2 poprzez dołączenie nowego pirsu ma potrwać około dwóch lat, a cały proces inwestycyjny powinien się zakończyć jesienią 2021 roku.

 

Podstawowe zmiany parametrów przepustowości po zakończeniu budowy nowego pirsu:


- centralny punkt kontroli bezpieczeństwa – zwiększenie liczby linii kontroli bezpieczeństwa z 11 do 18
- punkty odprawy paszportowej, odloty – zwiększenie z 6 do 10 przejść
- bramy odlotowe – zwiększenie liczby bram z 20 do 30
- punkty odprawy paszportowej, przyloty – zwiększenie z 8 do 12 przejść
- odbiór bagażu – umożliwienie zwiększenie liczby karuzel z 5 do 9 karuzel.

 

KONF PIRS

Od lewej: wicemarszałek pomorski Ryszard Świlski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski, marszałek pomorski Mieczysław Struk,
wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak i wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl