Najnowsze wydanie 40

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 402019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Ponad 12 mln zł z Unii na rozbudowę portu w Pucku

Podpisanie Umowy Marina  10 of 1

 

W lutym br. w Porcie Rybackim w Pucku została podpisana umowa na unijne dofinansowanie projektu miasta Pucka: „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich – Etap I”. Finansowanie inwestycji pochodzić będzie w 76% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 oraz w 24% z wkładu własnego miasta. Podpisy na umowie złożyli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.

 

Dzięki przebudowie zwiększy się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych. Etap I inwestycji, który otrzymał unijne dofinansowanie, obejmować będzie: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o długości 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Na pomostach zainstalowane zostaną postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie aż 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów. Zaprojektowano także nowe rozwiązania komunikacyjne, dzięki którym poprawi się dostęp do portu.

 

18-286


Inwestycja pozytywnie wpłynie na aktywizację gospodarczą miasta, a ponadto zapewni całoroczną ofertę turystyczną i zwiększy jej atrakcyjność.

 

Planowana wartość przedsięwzięcia to blisko 20 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wyniesie ponad 12 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec 2022 roku.

 

Przedsięwzięcie strategiczne pomorskiego samorządu

 

Pucka inwestycja wchodzi w skład turystycznego przedsięwzięcia strategicznego samorządu województwa pomorskiego: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego koordynuje realizację przedsięwzięcia strategicznego i udziela dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, natomiast rzeczowa realizacja projektów wchodzących w skład przedsięwzięcia strategicznego jest po stronie m.in. pomorskich gmin.

 

18-288

 

Łącznie w ramach ww. przedsięwzięcia strategicznego realizowanych jest 8 projektów (w tym pucki) o łącznej wartości prawie 56 mln zł. Udzielone przez Zarząd Województwa Pomorskiego dofinansowanie unijne wyniosło prawie 31 mln zł.

 

Dzięki realizacji projektów powstanie nowoczesna infrastruktura żeglarska: przystanie żeglarskie, pomosty z trapami i umocnieniami brzegu, powstaną drogi z miejscami postojowymi, oświetleniem hybrydowym i monitoringiem. Nowa zieleń uatrakcyjni teren, a mała architektura poprawi komfort turystów. Nowe unijne inwestycje umożliwią zagospodarowanie szlaków wodnych i dalszy rozwój turystyki wodnej w obszarze Dolnej Wisły i Zalewu Wiślanego. Przystanie żeglarskie połączą powstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej. Nabrzeża i brzegi rzek wykorzystane zostaną jako tereny turystyczne oraz miejsca organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i regionalnych wydarzeń kulturalnych. Pozwoli to na rozwój m.in. aktywnej turystyki wodnej (żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo), turystyki motorowodnej, hauseboatingu oraz wyczynowych sportów wodnych. Inicjatywy te pozwolą na rozwój sieci przystani żeglarskich stanowiących część krajowego i międzynarodowego systemu szlaków żeglugowych.

 

18-292

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl