Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

ANWIL i Politechnika Gdańska zadeklarowały długofalową współpracę

ANWIL i Politechnika Gdańska

Podpisanie porozumienia odbyło się 7 lutego 2019. Od lewej: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG, Dziekan Wydziału Mechanicznego, Jacek Mendelewski, Członek Zarządu ds. Produkcji, ANWIL SA.

 

Włocławska spółka z Grupy ORLEN i Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej zawarły porozumienie o współpracy. Sygnatariusze, podpisując dokument o planowanej kooperacji, zadeklarowali chęć zintensyfikowania działań edukacyjnych na rzecz studentów i absolwentów Wydziału oraz współpracy w kontekście możliwości wykorzystania najnowszych ustaleń naukowych w projektach realizowanych przez ANWIL.

 

Porozumienie zawarte pomiędzy włocławską spółką a Politechniką Gdańską zakłada realizację opracowań naukowo-badawczych na rzecz ANWILU, uczestnictwo pracowników chemicznej firmy zarówno w pracach zespołów consultingowych rozpatrujących zlecone Wydziałowi Mechanicznemu projekty biznesowe, jak i w pracach zespołów eksperckich do spraw przygotowania programów pomocowych, a także organizację warsztatów i seminariów, których celem będzie zintensyfikowanie wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy pracownikami obydwu podmiotów.

 

„Umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce to jeden z warunków niezbędnych do utrzymania przewagi konkurencyjnej w biznesie. Jest to szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji wysokotonażowej, dla których stałe podnoszenie doskonałości operacyjnej jest głównym czynnikiem decydującym o ich pozycji rynkowej. ANWIL, będący jednym z liderów sektora Wielkie Syntezy Chemicznej, od wielu lat współpracuje z uczelniami wyższymi, z którymi kooperacja przyczynia się do wdrażania w spółce kolejnych usprawnień technologicznych. Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej prowadzi szeroki zakres działalności badawczej oraz edukacyjnej, który obejmuje m.in. zagadnienia związane z inżynierią materiałową, mechaniką, mechatroniką, technologią maszyn i automatyzacją produkcji, a więc tematyką ważną z punktu widzenia rozwoju ANWILU. Podpisane dziś porozumienie o współpracy jest więc kolejnym krokiem na rzecz zapewnienia naszej spółce dostępu do wiedzy eksperckiej i zaplecza badawczego” – podkreślił Jacek Mendelewski, członek Zarządu ds. Produkcji ANWIL SA.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl