Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Muzeum Gdańska z dotacjami

 

Drzwi prowadzące do Wielkiego Krzysztofa fot. D. Kula mat. Muzeum Gdańska

 

Muzeum Gdańska otrzymało dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace konserwatorskie w Ratuszu Głównego Miasta. To pierwsza renowacja sali dawnego archiwum miejskiego od blisko 50 lat. Sala zostanie ponownie udostępniona do zwiedzania pod koniec 2019 r.

 

Wielki Krzysztof to pomieszczenie o powierzchni 20 m2, które znajduje się na pierwszym piętrze Ratusza Głównego Miasta Gdańska. Przylega ono do południowo-zachodniego narożnika Wielkiej Sali Wety.

 

Wielki Krzysztof. Co jest zabytkiem?

 

Do 1902 r. pomieszczenie służyło jako archiwum miejskie. W jego murach przechowywano przywileje, korespondencję, księgi gruntowe i inne dokumenty.

 

„W 1972 r. Wielki Krzysztof był cichym bohaterem filmu przygodowego dla młodzieży, opowiadającego o tajemnicach średniowiecznego Gdańska. Faktycznie w jego wnętrzu znajduje się oryginalna średniowieczna posadzka, zaś sklepienie i ściany zdobi zrekonstruowana dekoracja malarska. Motywy roślinne oraz kartusze herbowe z godłami Polski, Prus Królewskich, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Gdańska zostały odtworzone po II wojnie światowej, ale w dalszym ciągu znajdują się tam fragmenty oryginalnych malowideł z XVI w.” – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

 

Malowidła Wielkiego Krzysztofa stan na 18.02.2019 fot. A. Gierszewski mat. Muzeum Gdańska 5

 

Jajka vs. nanosrebro i laser. Prace konserwatorskie do końca 2019 r.

 

Blisko po 50 latach od prac konserwatorskich w Wielkim Krzysztofie, które miały miejsce w 1970 r., Muzeum Gdańska planowało przeprowadzenie nowych działań zabezpieczających dekorację sali. Powodem decyzji było widoczne ciemnienie malowideł i nieprzyjemny zapach, które wynikały z zastosowania materiałów konserwacyjnych opartych o naturalne składniki, jak. np. spoiwo z jajek. Plany muzealników przyspieszyła awaria systemu przeciwpożarowego. Od 2017 r. mury pomieszczeń stopniowo osychały
do pożądanego poziomu, a Muzeum przygotowywało się do poszukiwań zewnętrznych źródeł finansowania.

 

Konserwację Wielkiego Krzysztofa dofinansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Ochrona Zabytków”. Wnętrza zabytkowej sali zostaną poddane wielu zabiegom. Prace potrwają do najpóźniej do połowy grudnia 2019 r.

 

Malowidła w Wielkim Krzysztofie fot. D. Kula mat. Muzeum Gdańska 2

 

„Zadania konserwatorskie podzieliśmy na trzy etapy, a do dyspozycji mamy najnowsze metody konserwacyjne. W pierwszej fazie przy pomocy preparatów na bazie nanosrebra dokonamy dezynfekcji i usuniemy zdegradowane zaprawy konserwatorskie, a następnie zabezpieczymy i skonsolidujemy warstwy polichromii. Następnie przy pomocy lasera oczyścimy malowidła, wzmocnimy i uzupełnimy powstałe w nich ubytki. Ostatni etap będzie dotyczył wsporników. Tu najważniejszym zadaniem będzie odkrycie pierwotnych warstw malarskich znajdujących się na nich, a także uzupełnienie ubytków form rzeźbiarskich i zabezpieczenie konstrukcji” – dodaje Waldemar Ossowski.

 

Działań konserwatorskich wymaga także znajdująca się w Ratuszu Głównomiejskim sala zwana Małym Krzysztofem. Przy pracach konserwatorskich w latach 70. XX w.

 

zastosowano tu podobne zabiegi i obserwowane są podobne efekty, choć z nieco mniejszym natężeniem. Działania konserwatorskie w mniejszym z Krzysztofów są planowane w nadchodzącej dekadzie XXI w.

 

Projekt „Gdańsk, Ratusz Głównego Miasta, 1583 r. Kompleksowe prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych i wspornikach żeber sklepiennych w pomieszczeniu Wielkiego Krzysztofa” opiewa na kwotę 778 tys. złotych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło na ten 240 tys. złotych.

 

Prac konserwatorskich wymaga również Mały Krzysztof fot. D. Kula mat. Muzeum Gdańska

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl