Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta

1699875  kr

 

Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta (OMT) jest trasą długo wyczekiwaną i bardzo potrzebną dla całego Trójmiasta i całej Polski, zwłaszcza dla turystów latem zjeżdżających nad morze.

 

Obecna Obwodowa jest już tak obudowana osiedlami mieszkaniowymi po obu jej stronach, że stała się trochę szybszą trasą miejską. Trójmiasto potrzebuje obwodnicy przede wszystkim dla mieszkańców rozwijających się dzielnic tej części metropolii, ale również dla turystów jadących nad morze w okresie letnim. Realizacja OMT była długo wstrzymywana ze względu na skargi na decyzję środowiskową, ale 26 listopada 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił je wszystkie. Wyrok jest prawomocny.

 

Tym samym zakończyła się czteroletnia batalia o uprawomocnienie decyzji środowiskowej. Dzięki temu wyrokowi nie ma już formalnych przeszkód przed przystąpieniem do budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta.

 

Dla przypomnienia: OMT to planowana droga ekspresowa, która ma odciążyć obecnie istniejącą Obwodnicę Trójmiasta. Obwodnica Metropolitalna ma zaczynać się na Węźle Gdańsk Południe, który ma pełnić funkcję skrzyżowania trzech dróg ekspresowych, obecnej Obwodnicy Trójmiasta, Obwodnicy Południowej i właśnie Metropolitalnej.

Nowa droga ma dalej biec w kierunku Żukowa, do przyszłej obwodnicy tej miejscowości, aby dalej łączyć się z Trasą Kaszubską w okolicy Chwaszczyna.

 

Pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego budowa OMT nie może ruszyć z powodu braku finansowania. W związku z tym rząd rozważa możliwość realizacji tej potrzebnej trasy w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, która polega na współdziałaniu inwestora prywatnego i państwa. Państwo zamierza przekazać jako swój wkład grunt oraz utrzymanie bieżące drogi, a inwestor prywatny środki na realizację inwestycji. Według szacunków koszt budowy wyniesie około 2 mld złotych.

 

Rząd zaproponował podpisanie wieloletniego kontraktu, w którym wszystkie opłaty pobierane za przejazd samochodami ciężarowymi byłyby przekazywane inwestorowi, który w ten sposób mógłby zrekompensować swój wkład w budowę obwodnicy.

 

Na obecnym etapie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (inwestor zastępczy w imieniu Skarbu Państwa) wysłała zapytanie do Eurostatu (organ Komisji Europejskiej), czy budowa OMT w formule PPP nie będzie zaliczona do wysokości długu Skarbu Państwa. Jest to istotne ze względu na dyscyplinę finansów publicznych.

 

Rząd planuje realizację kilku dróg ekspresowych w Polsce w formule PPP, których łączny koszt wyniesie ok. 15 miliardów złotych, i nie chciałby dopuścić do tego, by tak duża suma została zaliczona do długu Skarbu Państwa.

 

Pozytywna opinia Eurostatu będzie skutkować rozpoczęciem negocjacji z inwestorami zainteresowanymi budową Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. W przypadku pozytywnej opinii i znalezienia inwestora chętnego do zainwestowania 2 mld złotych, będziemy mogli przystąpić do realizacji OMT.

 

Pod koniec ubiegłego roku gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przystąpił do badań geologicznych. Natomiast w IV kwartale zeszłego roku zakończyła się inwentaryzacja techniczna trasy, niezbędna do rozpoczęcia procedury PPP.

 

Według harmonogramu przygotowanego w 2017 roku pierwsi kierowcy mieliby przejechać Obwodnicą Metropolitalną Trójmiasta w 2022 roku. Niestety, ze względu m.in. na trudności z uprawomocnieniem się decyzji środowiskowej i z procedurą znalezienia inwestora w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, bardziej realnym wydaje się rok 2023.


Małgorzata Chmiel – poseł, architekt

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl