Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Ponad 17 milionów złotych na unijne inwestycje w pomorskiej służbie zdrowia

EU-image-1400x630

 

Samorząd Województwa Pomorskiego inwestuje środki unijne w poprawę infrastruktury służby zdrowia. Nowe umowy na dofinansowanie z funduszy europejskich podpisały władze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz spółki Bonamed z Jarcewa. W Kościerzynie zakupiony zostanie m.in. tomograf komputerowy, a w Jarcewie (gmina Chojnice) powstanie ośrodek rehabilitacji kardiologicznej.

 

 

Dofinansowanie unijne dla projektów, w łącznej kwocie 17,4 mln zł, pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, wdrażanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

 

„Co zawsze podkreślamy – zdrowie mieszkańców Pomorza jest dla nas priorytetem. Widać to w skali zaangażowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego środków unijnych, które są skierowane na rozwój infrastruktury szpitali, zakup nowoczesnego sprzętu oraz informatyzację podmiotów leczniczych. Łącznie z podpisywanymi obecnie umowami realizowane są na Pomorzu 34 projekty o wartości 724 mln zł. Dofinansowanie z programu regionalnego województwa pomorskiego wyniesie ponad 457 mln zł. Nowe Inwestycje w Kościerzynie i okolicy Chojnic to konsekwentnie realizowana przez samorząd polityka doposażania szpitali i przychodni w nowoczesny sprzęt, także – jak widać – poza granicami trójmiejskiej metropolii” – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

Tomograf dla Kościerzyny

 

Projekt Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie będzie realizowany od czerwca 2019 roku do listopada 2020 roku. Inwestycja obejmie rozbudowę szpitala oraz zakup sprzętu medycznego. Zmodernizowany i doposażony zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej. Zakupiony zostanie m.in. tomograf komputerowy, ale także dwa aparaty RTG i dwa aparaty USG. Powstanie zabiegowa sala hybrydowa, dotąd dostępna tylko w Gdańsku. Celem inwestycji jest m.in. poprawa dostępności oraz podniesienie jakości usług medycznych w zakresie poprawy diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych. Łączna wartość inwestycji to prawie 16 mln zł. Dofinansowanie udzielone przez SWP ze środków funduszy europejskich wyniesie 13,5 mln zł.

 

Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej w Jarcewie (gmina Chojnice)

 

Projekt spółki Bonamed z Jarcewa będzie realizowany od marca 2019 roku do sierpnia 2020 roku. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. Zostanie utworzony ośrodek rehabilitacji kardiologicznej, w tym udostępnionych zostanie 20 miejsc na rehabilitację stacjonarną i 20 miejsc na rehabilitację dzienną. Zakupionych zostanie 10 kompletów urządzeń do innowacyjnej rehabilitacji hybrydowej. Dzięki realizacji projektu unijnego przeszkolony zostanie także zespół fizjoterapeutów w zakresie rehabilitacji kardiologicznej. Łączna wartość inwestycji to prawie 4,6 mln zł. Dofinansowanie udzielone przez Samorząd Województwa Pomorskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 wyniesie 13,5 mln zł.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl