Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Orzeł Pomorski 2018 - Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

KMArtphoto MP Gala Orłów 2018-5408

Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA to spółka o charakterze użyteczności publicznej, powołana 30 listopada 1999 r. przez przedstawicieli Gminy Gdynia oraz Skarbu Państwa i od tego momentu pełniąca rolę podmiotu zarządzającego portem. Pod jej bezpośrednim władaniem znajdują się tereny, na których prowadzona jest działalność przeładunkowo-składowa przez spółki operacyjne, w których ZMPG-a SA posiada udziały, oraz przez podmioty niezależne. Spółka realizuje cele zapisane w Ustawie o portach i przystaniach morskich, takie jak zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portu oraz utrzymanie i rozbudowa infrastruktury portowej przy zapewnieniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa obsługi osób i ładunków oraz standardów ochrony środowiska. Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym, specjalizującym się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro. Długość nabrzeży w Porcie Gdynia wynosi 17 700 metrów, z których ponad 11 000 metrów przeznaczonych jest do operacji przeładunkowych.

 

 DSC2439

Posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Adam Meller i marszałek Mieczysław Struk.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl