Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Orzeł Pomorski Społecznej Odpowiedzialności

DSC 0702 0576

Janusz Różalski, prezes OPEC sp. z o.o.

 

OPEC sp. z o. o.

 

Misją OPEC sp. z o.o. jest spółki jest zaspakajanie potrzeb klientów w zakresie dostawy ciepła w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny, przyjazny środowisku. Daje ona ciepło, które jest przecież jedną z pierwotnych potrzeb ludzkości. OPEC prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w1998 roku.

 

OPEC jest odpowiedzialna za sieć cieplną od granic źródeł EC III Gdynia,będącą w większości jej własnością, jak i eksploatowaną przez OPEC, do budynków, za węzły cieplne własne i zlecone jej do eksploatacji, za

przepompownie, za ciepłownie i kotłownie będące własnością OPEC, jak i zlecone do eksploatacji. Ciepło z OPEC dostarczane jest do obiektów mieszkalnych, usługowych, handlowych, przemysłowych, instytucji i innych.

 

DSC 0709 0583

Laudację wygłosił Aleksander Wellenger, prezes senior OPEC, b. prezydent Euro Head & Power w Brukseli.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl