Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Ponad 2,2 mln zł dofinansowania z NCBR na projekt PG Politechnika Wielu Pokoleń

Politechnika Wielu Pokoleń

 

Dzieci, młodzież szkolna, dorośli i seniorzy już wkrótce będą mogli zostać studentami Politechniki Gdańskiej, biorąc udział w projekcie pod nazwą Politechnika Wielu Pokoleń. Powstała na PG inicjatywa została jednym z najwyżej ocenionych i dofinansowanych najwyższą kwotą zgłoszeń w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zatytułowanym „Trzecia Misja Uczelni”. Projekt zaprezentowano podczas konferencji prasowej z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

„Udział w zajęciach prowadzonych w ramach Politechniki Wielu Pokoleń będzie mieć wpływ na aktywizację zawodową uczestników, a skierowanie oferty edukacyjnej do tak szerokiego grona słuchaczy zapobiegać będzie ich wykluczeniu społecznemu. Będzie to także szansa na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwinięcie zainteresowań” – tłumaczy prof. Janusz Cieśliński, prorektor PG ds. organizacji, inicjator projektu.

 

Politechnika Gdańska we współpracy z Gminą Miasta Gdańsk (Hevelianum, dawne Centrum Hewelianum) oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym przygotuje program kształcenia skierowany do 1500 osób ze wszystkich grup wiekowych, w którym nacisk położony zostanie na mocno angażujące uczestników zajęcia praktyczne, warsztatowe i laboratoryjne. Ich tematyka obejmie nauki ścisłe i techniczne: matematykę, fizykę, chemię, elektrotechnikę, okrętownictwo, programowanie oraz nauki społeczno-ekonomiczne. PG udostępni słuchaczom swoje laboratoria, sprzęt, sale dydaktyczne i obiekty sportowe. Planowane zajęcia ruchowe będą odpowiadać preferencjom, możliwościom i zainteresowaniom uczestników.

 

Propozycje tematów, których mogłyby dotyczyć zajęcia, przygotowały wszystkie wydziały Politechniki Gdańskiej. Najszerszą ofertę przygotowały Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (15 zajęć o różnej tematyce), Wydział Chemiczny (4 zajęcia) i Wydział Zarządzania i Ekonomii (4 zajęcia), jak również Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość (5 zajęć), Centrum Języków Obcych (4 zajęcia) oraz Centrum Sportu Akademickiego.


Podczas konferencji prasowej z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, na której ogłoszono wyniki konkursu „Trzecia Misja Uczelni”, o projekcie Politechnika Wielu Pokoleń opowiedziała jego współtwórczyni – dr Monika Bizewska z Działu Projektów PG. „Tematykę zajęć wybrali sami mieszkańcy Gdańska w skierowanej do nich ankiecie.

Poruszymy więc takie kwestie jak obecność szkodliwych związków chemicznych w produktach codziennego użytku czy aplikacje mobilne, które pozwalają ćwiczyć umysł i zapobiegać rozwojowi choroby Alzheimera” – wymienia dr Monika Bizewska.

 

„Trzecia Misja Uczelni” to konkurs NCBR finansowany ze środków Unii Europejskiej, wpisujący się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. Biorące w nim udział uczelnie przygotowały specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego. Dofinansowanie uzyskało 211 projektów z całej Polski, a jego łączna wartość to ponad 173,2 mln zł. Uczelnie będą realizowały swoje inicjatywy w czasie od 12 do 36 miesięcy. Koszt Politechniki Wielu Pokoleń ma wynieść 2 308 635 zł, z czego aż 2 239 375 zł stanowić będzie dofinansowanie z NCBR .

 

Projekt zakłada zinstytucjonalizowanie Politechniki Wielu Pokoleń w obrębie Politechniki Gdańskiej, co pozwoli na kontynuację działań w kolejnych latach. Powołana zostanie rada programowa, która opracuje program i będzie nadzorować jego realizację, w przyszłości zaś będzie go rozwijać i modyfikować w zależności od zapotrzebowania. Uczestnicy projektu zyskają możliwość wybierania zajęć z szerokiej oferty i uzyskiwania za nie punktów, których odpowiednia suma pozwoli na zdobycie dyplomu potwierdzającego ukończenie Politechniki Wielu Pokoleń.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl