Najnowsze wydanie 40

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 402019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Nowoczesne laboratorium filmowe i studio telewizyjne na Uniwersytecie Gdańskim

1 studiotvUG wstega fot. M. Ochocki KFP

Wstęga była wirtualna, ale przecinający realni: rektor Uniwersytetu Gdańskiego profesor Jerzy Gwizdała i marszałek województw pomorskiego Mieczysław Struk. Na Uniwersytecie Gdańskim Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej stało się faktem. W czasie uroczystego otwarcie emitowano program na żywo z udziałem zaproszonych gości i władz uczelni. Była to pierwsza demonstracja możliwości technicznych nowego studia telewizyjnego.

 

Laboratorium filmowe UG jest nowoczesne, wielofunkcyjne i interdyscyplinarne. Powstało dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Koszt tego przedsięwzięcia 5,5 mln złotych to dobrze zainwestowane środki. Cztery miliony złotych pochodziły z programu operacyjnego, a ponad milion złotych był
to koszt własny UG.

 

Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego zostało wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt telewizyjny, w tym w kamery reporterskie pracujące w rozdzielczości 4K. Pracownicy i studenci będą mieli do dyspozycji studio telewizyjne z wirtualną scenografią, nowoczesną reżyserkę i trzy stanowiska do montażu materiałów filmowych. Są również dwa newsroomy z komputerami o specjalistycznym oprogramowaniu. Możliwości laboratorium pozwalają nie tylko rejestrować i montować programy telewizyjne, ale także na żywo realizować transmisje. Dyrektorem Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej został Wojciech Głodek, specjalista i znawca technik filmowych i telewizyjnych.

 

W zamierzeniach władz uczelni laboratorium będzie miejscem zajęć warsztatowych dla dwóch kierunków o profilu praktycznym: dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej.

 

2 studiotvUG wstega fot. A. Zurawik UG

Od lewej: prof. Jerzy Gwizdała i Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego profesor Jerzy Gwizdała podkreśla: „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego to kolejna inwestycja UG, która ma służyć przede wszystkim studentom. Funkcjonowanie tak nowoczesnego studia oznacza zupełnie nową jakość praktycznego kształcenia i jednocześnie otwiera możliwości powoływania nowych kierunków związanych z mediami i produkcją filmową. Kształcenie tak potrzebnych w tym zakresie specjalistów jest szczególnie ważne ze względu na dynamiczny cywilizacyjny rozwój w obszarach nowych technologii i sposobów komunikacji. Laboratorium otwiera również szanse na większą aktywizację studentów i kadry, wykorzystanie wielu działań na rzecz promocji uczelni.

 

Jestem przekonany, że znakomicie spełni swoje funkcje związane z wymogami nowoczesnego, interdyscyplinarnego kształcenia i przysłuży się promocji UG”.

 

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk uznał, że kształcenie w nowoczesnych przestrzeniach i najnowszych technologiach jest dzisiaj ważnym wyzwaniem dla regionu, w którym uczelnia się znajduje. Stąd oczywiste wsparcie tej inwestycji z regionalnego programu samorządu. Karolina Tilman z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej podkreśliła znaczenie wykorzystania laboratorium we współcześnie synergii nauki i gospodarki. A profesor Wiktor Pepliński – historyk mediów i współtwórca kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna – mówił zarówno o historii kierunku, jak i etapach powstawania studia telewizyjnego na UG oraz codziennej przydatności tego laboratorium.

 

Uroczyste otwarcie Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych odbyło się 30 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych UG. Partnerem projektu jest 2Pi Group sp. z o.o.

 

Alina Kietrys

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl