Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

„Orły Samorządu” po raz trzeci

kmartphoto galaorlow-0658

Od lewej: Mieczysław Struk – marszałek Województwa Pomorskiego, Grażyna Wiatr – prezes Wydawnictwa Prasowego Edytor, wydawca „Magazynu Pomorskiego” i organizator plebiscytu Orzeł Samorządu, Jan Kleinszmidt – przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego i patron honorowy plebiscytu Orzeł Samorządu, Marek Charzewski – burmistrz Malborka, Mirosław Pobłocki – prezydent Tczewa, Gabriela Lisius – starosta wejherowski, Łukasz Ossowski – sołtys Rytla, Marek Zimakowski – wójt Przywidza, i Wiesław Byczkowski – wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

 

Redakcja „Magazynu Pomorskiego” po raz trzeci była organizatorem plebiscytu „Orzeł Samorządu” przebiegającego pod honorowym patronatem Jana Kleinszmidta, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego. To prestiżowa rywalizacja wyłaniająca najlepszych samorządowców Pomorza, która odbywa się co cztery lata, zawsze pod koniec trwania kadencji samorządów. Plebiscyt rozgrywany jest w czterech kategoriach: najlepszy wójt, najlepszy burmistrz, najlepszy starosta oraz najlepszy prezydent miasta.

 

Wocenie pracy pomorskich samorządowców brane są pod uwagę takie kryteria jak: wkład w rozwój gminy, miasta czy powiatu, rozmiar i charakter zrealizowanych inwestycji, skuteczność w zdobywaniu funduszy unijnych na lokalną działalność, udział w przedsięwzięciach edukacyjnych i prozdrowotnych oraz podejmowanie inicjatyw społeczno-kulturalnych. Wysoko ceniona jest również aktywność w rozwiązywaniu potrzeb i problemów wyborców.

 

Tak jak w dwóch poprzednich edycjach plebiscytu „Orzeł Samorządu”, tak i obecnie czytelnicy „Magazynu Pomorskiego” rozstrzygnęli, kto w tym roku zdobył ten zaszczytny tytuł. Tradycyjnie już uroczysta gala „Orłów Samorządu” odbyła się w reprezentacyjnych wnętrzach Ratusza Głównego Miasta przy ul. Długiej w Gdańsku. W uroczystości wręczenia statuetek laureatom trzeciej edycji plebiscytu wzięli udział marszałkowie województwa Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski. Najlepszymi samorządowcami Pomorza okazali się:


Mirosław Pobłocki – prezydent Tczewa


Marek Charzewski – burmistrz Malborka


Gabriela Lisius – starosta Wejherowski


Marek Zimakowski – wójt Przywidza


Za szczególne dokonania kapituła przyznała nagrodę „Specjalnego Orła Samorządu” Łukaszowi Ossowskiemu, sołtysowi Rytla.

 

Galę profesjonalnie poprowadził aktor, reżyser i konferansjer Tomasz Podsiadły, a znakomitym koncertem uświetnili muzycy: Maria Stawska – wiolonczela, oraz Dominik Urbanowicz i Rafał Marek Wiśniewski – skrzypce.

 

Finałem gali trzeciej edycji plebiscytu „Orzeł Samorządu” był poczęstunek, na który do swoich historycznych wnętrz zaprosiła Piwnica Rajców.

 

DSC 6791

Od lewej: Dominik Urbanowicz, Rafał Marek Wiśniewski i Maria Stawska.

 

kmartphoto galaorlow-0498

Tomasz Podsiadły – aktor, reżyser, konferansjer.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl