Najnowsze wydanie 40

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 402019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Unia Europejska dofivnansuje czyste powietrze Gdyni, Rumi i Wejherowa

 DSC6651

Janusz Różalski, prezes Zarządu OPEC.

 

OPEC zrealizuje program inwestycyjny o wartości 109 mln zł do 2023 r. Dotacja z Unii Europejskiej wyniesie ponad 45 mln zł .

 

4 października w siedzibie OPEC w Gdyni odbyła się konferencja prasowa przedstawiająca poszczególne projekty, ich zakres i cele. Została też omówiona mapa inwestycji – szczególnie interesująca dla mieszkańców dzielnic, których dotyczy.

 

OPEC zrealizuje siedem projektów do 2023 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozyskane środki przeznaczone są na modernizację i rozbudowę sieci, a w szczególności na inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców oraz zwiększenie niezawodności i redukcję strat ciepła w sieci. Spółka inwestuje w rozwiązania poprawiające niezawodność pracy sieci.

„Inwestycje nie tylko zapewnią poprawę jakości dostaw ciepła, ale też pozwolą zmniejszyć emisję CO2 oraz szkodliwych pyłów” – mówi Janusz Różalski, prezes Zarządu OPEC. „Dzięki temu bezpośrednio wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców, w szczególności na ich zdrowie.”

 

Co zrobi OPEC za pieniądze UE?


• Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe; w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack polegać będzie na włączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej odbiorców już istniejących oraz nowych odbiorców, którzy będą się pojawiać na obszarze projektu w miarę zakładanego rozwoju mieszkalnictwa. W ramach projektu podłączone zostaną istniejące budynki mieszkalne oraz nieruchomości komercyjne zlokalizowane wzdłuż planowanej trasy magistrali ciepłowniczej o długości prawie 3 km (przyłącza oraz węzły cieplne dla tych odbiorców wchodzą w zakres projektu). Po realizacji projektu przyłączani będą nowi odbiorcy, wraz z rozwojem mieszkalnictwa na terenie dzielnicy Mały Kack.


• Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej o długości 2,6 km od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni oznacza włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących budynków mieszkalnych, nieruchomości komercyjnych oraz likwidację kotłowni gazowej i tych, w których palono węglem, co powodowało emisję spalin do środowiska.


• Budowa sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Kacze Buki w Gdyni – poprzez rozbudowę sieci z przyłączami o długości 5 km oraz budowę siedmiu węzłów ciepłowniczych możliwe będzie dostarczenie ciepła i ciepłej wody do nowych obiektów – głównie mieszkaniowych.


• Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i Wejherowie na wybranych odcinkach sieci ciepłowniczych, które charakteryzują się wysokimi stratami ciepła. Realizacja inwestycji poprawi zarówno efektywność energetyczną systemu, ograniczy straty ciepła, pozwoli zmniejszyć zużycie energii, jak i przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń, w tym emisji CO2 oraz pyłów.

 

 DSC6677

 

Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Jej ograniczenie wpływa bezpośrednio na poprawę jakości powietrza – na zdrowie każdego człowieka. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego. Przykładowo, każda tona spalonego węgla w domowym palenisku to emisja około 20 kg pyłu, który później wdychamy. Emisja pyłu z tej samej tony węgla spalonego w elektrociepłowni to 0,5 kg, czyli czterdziestokrotnie mniej. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to firma ze stuprocentowo polskim kapitałem; jej właścicielami są Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi.

 

Przedsiębiorstwo w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60% mieszkańców i pokrywając około 70% zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków podejmuje aktywnie działania na rzecz lokalnych społeczności.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl