Najnowsze wydanie 40

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 402019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Energa wyznacza innowacyjne trendy

Energa

 

Energa ogłosiła Strategiczną Agendę Badawczą, która określa główne kierunki badań, rozwoju i wdrażania innowacji w Grupie. Jest to pierwszy tego typu dokument o tak długim horyzoncie czasowym w polskim sektorze energetycznym. SAB został stworzony na najbliższe dziesięć lat.

 

Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) to dokument mający charakter „mapy drogowej”, który w precyzyjny sposób określa kierunki badań, rozwoju i innowacji (obszaru B+R+I) w Grupie Energa.

Uwzględnia strategię, strukturę i kulturę organizacyjną firmy oraz posiadane przez nią aktywa. Bierze pod uwagę uwarunkowania regulacyjne i określa tzw. disruptive technologies, czyli przełomowe technologie gruntownie zmieniające rynek. SAB jest pierwszym tego typu dokumentem o tak długim – dziesięcioletnim – horyzoncie czasowym w polskim sektorze energetycznym, pozwalającym skupić się na najbardziej atrakcyjnych i priorytetowych działaniach w obszarze B+R+I.

 

„Powstanie Strategicznej Agendy Badawczej jest kolejnym krokiem w budowie Modelu Operacyjnego Innowacji. Dokument pozwala prawidłowo odpowiedzieć na potrzeby Grupy Energa w długoterminowej perspektywie. Dzięki temu możemy skutecznie rozwijać obszar badawczo-rozwojowy oraz innowacje, jakimi powinniśmy się kierować. SAB pozwoli pozyskiwać partnerów zewnętrznych, czyli dostawców technologii, oraz know-how, a także rozwijać potencjał w spółkach Grupy” – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Zarządu Energa.

 

Grupa przeprowadziła badania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, dzięki czemu mogła poznać najistotniejsze trendy dokonujące się zarówno w obszarze technologicznym, oczekiwaniach klientów, jak i regulacjach.


Na podstawie analiz w Strategicznej Agendzie Badawczej ujęto trzy główne filary rozwojowe:

 

• Usprawnienia biznesowe i technologiczne, czyli zagadnienia w zakresie kluczowych z punktu widzenia firmy obszarów, takich jak wytwarzanie energii, jej dystrybucja oraz obsługa klienta. Działania te są zaplanowane na dwa lata.

 

• Innowacyjne modele biznesowe, czyli zagadnienia, nad którymi Grupa Energa rozpoczęła już pierwsze prace, w tym pilotażowe, a które z dużym prawdopodobieństwem będą ważnymi obszarami generowania nowych przychodów w przyszłości. Te obszary to smart city, elektromobilność oraz mikrosieci. Działania zaplanowane są z horyzontem czasowym na trzy do pięciu lat.

 

• Technologie przyszłości to zagadnienia związane z rozwojem nowych technologii wytwórczych i magazynowanych, które w przyszłości mogą wspierać obszar wytwarzania i dystrybucji. Są to działania z horyzontem czasowym dziesięciu lat.

 

Zgodnie ze Strategią Innowacji na działalność badawczo-rozwojową w 2020 roku spółka przeznaczy 30 mln, a w 2025 roku – 50 mln zł.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl