Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

I Trójkąt Weimarski Kobiet

IMG 0398

Marie Noelle – reżyserka (pierwsza z lewej), Ulrike Dotzer – dziennikarka i redaktorka filmowa NDR/ARTE, Alicja Gotowczyc – prezes Forum Mentorów, Cornelia Pieper – konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec, i Gabriele Hermani – referent ds. naukowych, Ambasada Niemiec w Warszawie.

 

W Gdyńskiej Akademii Filmowej odbyło się spotkanie kobiet zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową i Francusko-Polską Izbę Gospodarczą, poświęcone setnej rocznicy uzyskania w Niemczech i w Polsce praw wyborczych dla kobiet.

 

„Rok 1918 był czasem szczególnym, w którym w Niemczech i w Polsce wprowadzono prawo wyborcze dla kobiet. Niestety, we Francji kobiety zyskały prawa wyborcze dopiero w 1944 roku. Dzisiaj to prawo wydaje się oczywistością, ale wówczas udało się je uzyskać wyłącznie dzięki odważnym kobietom. I tak jest zresztą do dzisiaj” – podkreśliła Cornelia Pieper, konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec.

 

Jako przykład wkładu kobiet w naukę i w walkę o ich prawa konsul wymieniła dwukrotną laureatkę nagrody Nobla, Marie Curie Skłodowską – polsko-francuską fizyczkę i chemiczkę, której poświecony został film wyemitowany w ramach spotkania I Trójkąta Weimarskiego Kobiet.

 

„Warto pamiętać, że to ona dała impuls do walki o prawa kobiet, a dziś to również kobiety wnoszą wyjątkowy wkład w stabilną i nowoczesną Europę” – stwierdziła Cornelia Pieper.

Wiele prelegentek wspominało, że Maria Skłodowska-Curie była inspiracją dla ich późniejszej działalności, nie tylko na rzecz praw kobiet, ale także w życiu zawodowym. Podkreślano, że na świecie walka o prawa kobiet wciąż trwa.

 

W panelu dyskusyjnym, który poprowadziła Cornelia Pieper, konsul generalna Niemiec, wzięły udział dr Helga Lukoschat – przewodnicząca Europejskiej Akademii Kobiet (EAF) w Berlinie, Ulrike Dotzer – dziennikarka i redaktorka filmowa NDR/ARTE, Gabrielle Hermani – referentka ds. naukowych w Ambasadzie Niemiec w Warszawie, Alicja Gotowczyc – prezes Forum Mentorów, oraz reżyserka Marie Noelle. W spotkaniu I Trójkąta Weimarskiego Kobiet uczestniczyły także Monika Tarnowska – była konsul honorowa Francji w Gdańsku, Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni, Hanna Zych-Cisoń – członek Zarządu Województwa Pomorskiego, oraz liczne grono pań, które odniosły sukces w biznesie.

 

„Mamy takie same prawa obywatelskie jak mężczyźni. Chodzi o to, by się nawzajem inspirować. Ważne jest również, by w Konstytucji zapisać parytety. Dotychczas we Francji partie wolały płacić odszkodowania za brak parytetów, ale obecny prezydent Francji Emmanuel Macron wprowadził parytet w parlamencie narodowym. Chcemy korzystać z francuskich doświadczeń i sprawić, by również Bundestag wprowadził również takie zapisy, bo – jak kiedyś stwierdziła Marianne Weber – państwo czysto męskie nie jest dobre dla narodu” – powiedziała Helga Lukoschat, przewodnicząca Europejskiej Akademii Kobiet w Berlinie.

 

IMG 0399

Hanna Zych-Cisoń – wiceprzewodnicząca Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego.

 

„Potrzebujemy chyba takiego przełomu, jaki dała wielu pokoleniom Maria Skłodowska-Curie, i to nie tylko w sferze zawodowej. Trzeba nadać światu twarz kobiety. Mamy wiele kompetencji, a często dominuje wśród nas brak wiary we własne umiejętności. Warto wciąż przypominać, jak wiele dobrego kobiety wniosły w rozwój cywilizacji i w pokój na świecie. Chodzi też o kulturę pamięci. Jest to nasze wspólne zadanie, dlatego takie spotkania powinny odbywać się częściej. Musimy stworzyć program mentorów w Trójkącie Weimarskim. Nie jesteśmy ani gorsze, ani słabsze. Jesteśmy przedsiębiorcze i odważne. Chcę panie podnieść na duchu: era kobiet dopiero się zaczęła” – stwierdziła konsul.

 

Nowy format Trójkąta Weimarskiego staje się czymś wyjątkowym. Powstało nowe forum, na którym głos kobiet wybrzmiewa ze szczególną mocą. Niestety, pomimo upływu lat, kobiety są nadal dyskryminowane i pomijane w awansach na kierownicze stanowiska. Wciąż niewielki jest odsetek kobiet zasiadających w parlamentach. Są regiony świata, gdzie przemoc wobec kobiet to problem, którego nie udało się zniwelować. A to przecież właśnie kobiety mają największy potencjał tworzenia bezpieczeństwa i pokoju.

Tekst i zdjęcia: Anna Łopion

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl