Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Przywracanie pamięci

07

 

Od pięciu lat zespół archeologów z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr. Arkadiusz Koperkiewicza i dr. Felixa Biermanna z Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald w ramach polsko-niemieckiego projektu badawczego prowadzi projekt „Barczewko/Alt Wartenburg – warmińskie Pompeje”. W tym roku odkryto szkielet człowieka, który zginął w 1354 roku podczas najazdu Litwinów na Barczewko, które nazywane jest warmińskimi Pompejami.

 

„Tragedia z przeszłości, podobnie jak w Pompejach, staje się olbrzymim źródłem wiedzy dla historyków i archeologów. Pozwala przywrócić pamięć o miejscu i ludziach” – mówi dr Arkadiusz Koperkiewicz. Zgliszcza zniszczonego w czasie najazdu Litwinów w XIV wieku miasteczka zachowały się niemal nienaruszone. I na przykładzie Barczewka można poznać proces tworzenia się innych miast.

 

W wielu miejscach przedmioty i narzędzia zasypane w dniu tragedii przetrwały nienaruszone. W naczyniach znalezione zostały ziarna zboża i zmineralizowane szczątki organiczne. Jednym z najciekawszych odkryć było odsłonięcie olbrzymiego kotła miedzianego tkwiącego w resztkach glinianego pieca i naczyń, metalowych akcesoriów wyposażenia „kuchni” lub browaru.

 

Koordynatorem badań jest profesor Christopher Hermann z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, a partnerem z niemieckiej strony – Ernst Moritz z Uniwersytetu w Greisfwaldzie. W tegorocznych pracach archeologicznych wzięli udział studenci i doktoranci z Litwy z Uniwersytetu w Kłajpedzie i z Danii.

 

Pierwsze wyniki prac w Barczewku zaprezentowane zostaną w tym roku jesienią na międzynarodowym sympozjum w Olsztynie. To spotkanie uczonych, którzy badają zaginione miasta. W Polsce możemy wymienić jedynie kilka tego typu stanowisk: Szamotuły w Wielkopolsce, Nieszawa koło Torunia czy Dzwonowo w Wielkopolsce. W przyszłym roku planowana jest prezentacja materiałów z Barczewkach w Malborku i Magdeburgu na dwóch wielkich wystawach dotyczących tematyki Zakonu Krzyżackiego i początków miast średniowiecznej Europy.


(AK)

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl