Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

15 mln zł na modernizację drogi wojewódzkiej 210

15 mln zł na modernizację drogi

 

Remont odcinka drogi wojewódzkiej 210 i budowa wodociągu – samorząd województwa i gmina Dębnica Kaszubska planują wspólną inwestycję.

 

Umowa została podpisana 13 sierpnia. Przeznaczony do modernizacji odcinek drogi wojewódzkiej 210 w Czarnej Dąbrówce liczy około 3,5 km. Na prace drogowe przeznaczono prawie 15 mln zł.

„W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe zatoki przystankowe oraz przejścia dla pieszych. Przy wjeździe do miejscowości powstaną progi zwalniające, dzięki którym piesi będą bardziej bezpieczni” – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. „Droga zostanie również oświetlona. Pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome. W planach są nasadzenia zieleni, budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej.”

 

Inwestycję drogową uzupełni budowa nowego wodociągu, realizowana przez gminę Dębnica Kaszubska.

 

„To dobry przykład współpracy samorządu województwa z gminą. W jednym czasie prowadzone będą dwie inwestycje” – mówi marszałek Struk. Oprócz głównej magistrali wodnej zostaną wykonane przyłącza do obecnie istniejącej sieci wodociągowej. Przebudowa wodociągu kosztować będzie prawie 1,3 mln zł i będzie w całości finansowana ze środków własnych gminy. Prace zakończą się w sierpniu 2019 r.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl